SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2020-12-29 „Polonia i Polacy za granicą 2021” - przedłużony termin składania ofert Polska

Informacja o przedłużeniu terminu na składanie ofert w konkursie „Polonia i Polacy za granicą 2021”Informacja o przedłużeniu terminu na składanie ofert w konkursie „Polonia i Polacy za granicą 2021”

Wychodząc naprzeciw prośbom i oczekiwaniom organizacji pozarządowych, biorących udział w naborze ofert w konkursie „Polonia i Polacy za granicą 2021”, które zwróciły się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert, Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą zdecydował o zmianie terminu na składanie ofert z 30 grudnia 2020 r. do 15 stycznia 2021 r. (do godz. 17:00). Jednocześnie zmienia się termin informacji na temat ofert zakwalifikowanych do udzielenia dotacji – ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się do 31 marca 2021 r.

Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą
minister Jan Dziedziczak


Załączniki  - pisma od organizacji.

Materiały

Pismo Stowarzyszenia Wspólnota Polska - SWP.pdf 0.17MB

Pismo Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie - FPPnW.pdf 0.49MB

Pismo Fundacji Wolność i Demokracja - WiD.pdf 0.22MB

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"