SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2019-12-15 NOWE WŁADZE STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKA" Polska

W wyniku głosowania uczestników X Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

na stanowisko Prezesa Zarządu

wybrany został - na kolejną kadencję - Dariusz Piotr Bonisławski.

Do Rady Krajowej powołuje się następujące osoby:

 1. BALA Adam
 2. BOJARSKI Piotr
 3. DOBRZAŃSKI Kazimierz
 4. ks. prof. DZWONKOWSKI Roman
 5. FALFUS Jacek
 6. GAJDA Stefan
 7. GAŁĄZKA Hanka
 8. prof. GŁOWIŃSKI Tomasz
 9. GRUDZIEŃ Mariusz
 10. dr HLEBOWICZ Adam
 11. JAWOROWSKI Sebastian
 12. KARWOWSKI Jerzy
 13. KIETLIŃSKA Anna
 14. KORSAK Jan
 15. dr KOSICKA Anna
 16. KOWALCZYK Henryk
 17. KRAJEWSKI Jarosław
 18. prof. LOLO Radosław
 19. ŁUGIEWICZ Wiesław
 20. MODZELEWSKI Andrzej
 21. MYSZKOWSKI Jerzy
 22. NABRDALIK Halina
 23. dr NIEMCZYNOWICZ Agnieszka
 24. ks. NIEWĘGŁOWSKI Tadeusz
 25. PIEGUTKOWSKI Andrzej Stefan
 26. PIOTROWSKI Rafał
 27. dr PRZYBYTEK Dariusz
 28. PURGACZ Ireneusz
 29. dr RYBCZYŃSKI Witold
 30. prof. SIENKIEWICZ Jan Wiktor
 31. STRUTYŃSKI Władysław
 32. ŚLADECKI Dariusz
 33. ŚLUSAREK Aleksandra
 34. dr hab. WRÓBEL Józef
 35. dr WYSZOWSKA Izabela

Do Krajowej Komisji Rewizyjnej powołuje się następujące osoby:

 1. Cekiera Adam
 2. Garbacz Piotr
 3. Karol Teresa
 4. Ojowski Piotr
 5. Tokarski Władysław

Do Krajowego Sądu Koleżeńskiego powołuje się następujące osoby:

 1. Brzan-Kloś Alicja
 2. Brzozowski Andrzej
 3. Koreś Daniel
 4. Majcherski Cezary
 5. Mrozowski Piotr


Drugi dzień obrad uczestnicy Zebrania rozpoczęli mszą świętą w intencji Polonii i Polaków mieszkających poza granicami kraju, a także w intencji nowo wybranych władz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.Uczestnicy Zebrania uczestniczyli w mszy świętej w intencji Polonii i Polaków mieszkających poza granicami kraju, a także w intencji nowo wybranych władz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.


Zdjęcia: Agata Pawłowska © Polonijna Agencja Informacyjna


Dariusz Piotr Bonisławski

Historyk, ekspert oświatowy, menadżer, wieloletni dyrektor szkoły, prezes Oddziału Warmińsko – Mazurskiego Wspólnoty Polskiej, od 2010 roku wiceprezes Zarządu Krajowego, a od 2017 roku Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Członek Konwentu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, wiceprzewodniczący Rady Programowej TVP Polonia oraz członek Rady Programowej Polskiego Radia Olsztyn, redaktor naczelny kwartalnika metodycznego dla nauczycieli polonijnych „Uczymy, jak uczyć”, pomysłodawca oraz współtwórca udanych przedsięwzięć służących edukacji m.in. Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Armii Krajowej, Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego czy Domu Polonii w Ostródzie.

Twórca, a następnie ekspert i dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia ”Wspólnota Polska” prowadzącego na zlecenie MEN i Senatu RP programy szkoleniowe dla ok. 3000 nauczycieli polonijnych rocznie. Od 2009 organizator i współautor programów merytorycznych cieszących się dużym uznaniem uczestników Światowych Zjazdów Nauczycieli Polonijnych, a także regionalnych i krajowych konferencji metodycznych dla nauczycieli polonijnych.

Autor programów szkoleniowych, projektów edukacyjnych i kampanii społecznych realizowanych na rzecz misji Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w partnerstwach z Senatem RP, Kancelariami: Prezydenta i Premiera, Ministerstwami: Edukacji Narodowej, Spraw Zagranicznych oraz Sportu i Turystyki. Do najważniejszych projektów można zaliczyć kampanię społeczną „Jest nas 60 milionów”, w ramach której Wspólnota Polska wraz z najważniejszymi instytucjami i mediami narodowymi upowszechnia wiedzę o Polakach żyjących poza granicami oraz buduje silną, wspierającą się wspólnotę narodową oraz „Szkołę 6.0” – platformę skupiającą szkoły polonijne i krajowe w procesie wzajemnego wspierania i rozwoju.

Absolwent Historii na Wydziale Humanistycznym UWM, Studiów Podyplomowych z Zakresu Zarządzania oraz Europejskich Studiów Regionalnych „Euroreg” na UW, wiedzę na temat Polonii i Polaków z Zagranicy zdobywał w ramach trzyletnich studiów w Instytucie dla animatorów życia polonijnego prowadzonym przez Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu we Współpracy z KUL oraz w ramach wieloletniej pracy na rzecz środowisk polonijnych.

Wyróżniany wielokrotnie odznaczeniami państwowymi i resortowymi m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Medalem Komisji Edukacji Narodowej czy Nagrodami Ministra Edukacji Narodowej oraz nagrodami I i II stopnia Ministra Edukacji Narodowej.
STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"