SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2017-09-26 AKADEMIA DWUJĘZYCZNOŚCI Stany Zjednoczone Ameryki

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" rozpoczął projekt Akademii Dwujęzyczności, która w tym roku odbywa się w Chicago. Akademia Dwujęzyczności to cykl spotkań, podczas których nauczyciele polonijni poznają sposoby pracy z dziećmi dwujęzycznymi w ujęciu językowym.

Tegoroczna edycja Akademii Dwujęzyczności - "Folklor i Tradycja" łączy w sobie edukację językową i kulturową. Uczestnictwo w Akademii Dwujęzyczności pozwala nauczycielom na utrwalenie wiedzy na temat folkloru polskiego, poznanie sposobów wykorzystywania go podczas lekcji, jak również poznanie sposobów prowadzenia lekcji w oparciu o tożsamość kulturową i tradycję przodków.

Pierwszy zjazd "Rola folkloru dziecięcego w kształtowaniu się percepcji słuchowej i wzrokowej dziecka dwujęzycznego" w dniach 23 - 25 września 2017 r. poprowadziła Katarzyna Czyżycka, dyrektor programowy i trener ODN SWP.

Akademii Dwujęzyczności

Drugi zjazd (21 - 23 października) poprowadzi Lucyna Bzowska, nauczycielka, instruktorka tańca ludowego i trener ODN SWP, która przybliży uczestnikom temat "Muzyka ludowa jako element aktywnych metod nauczania dzieci dwujęzycznych".

Ostatni zjazd tegorocznej Akademii Dwujęzyczności "Metoda projektu połączona z folklorem, czyli kilka słów o współpracy" (18 - 20 listopada) poprowadzi Zenona Bańkowska, specjalistka ds. projektów w SWP i animatorka działań edukacyjnych.

Projekt jest finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.


SWP SWP SWP SWP SWP SWP
STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"