PLATFORMA WSPÓŁPRACY SZKÓŁ

SZKOŁA POLSKA
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej - Ostróda
SZKOŁA POLONIJNA
Akademia Języka Polskiego im. Gen. St. Maczka przy ECP - Szkocja


Za pomocą "panelu komunikacji" możemy przesyłać informacje oraz pliki.

Wymiana informacji gromadzona jest w bazie danych i mają do niej dostęp wyłącznie współpracujące ze sobą szkoły.

Przesłane treści ukazują się w tabeli "historia współpracy". Początkowy układ jest w porządku chronologicznym - od pierwszego wpisu do ostatniego.

Wpisy można sortować według nagłówków tabeli.

W tym celu należy kliknąć na wybrany nagłówek - nr wiadomości, nazwę szkoły, treść.
Dodatkowo w celu znalezienia wyrazu lub ciągu wyrazów można skorzystać z pola "szukaj" powyżej tabeli
Zawartość tabeli można skopiować lub eksportować do formatów MS Excel lub PDF


Uwaga - to nie jest chat, zobaczysz nowe wpisy po wejściu na stronę.
jednak jeżeli jesteś tu już dość długo i chcesz się upewnić, czy nie ma nowych treści, użyj klawisza odświeżenia poniżej.

odśwież tę stronę - zaktualizuj wyniki


HISTORIA WSPÓŁPRACY

Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu
w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonia i Polakami za granicą.
PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM ORAZ INFORMATYCZNY NAD PLATFORMĄ SZKOŁA 6.0

facebook