WYKŁAD NA FORUM 2019


Wykład "Wkład Polaków w kulturę artystyczną Australii"

podczas Światowego Forum Nauki Polskiej poza Granicami Kraju
wygłosi Dr Bogumiła Żongołłowicz
Dr Bogumiła Żongołłowicz

Humanistka, dziennikarka, pisarka, dokumentalistka. Od 1991 r. w Australii. Absolwentka polonistyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku 1974-78. Ukończyła Podyplomowe Studium Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego 1983-84, Podyplomowe Studium Dziennikarstwa i Edytorstwa Uniwersytetu Warszawskiego 1986-88, Royal Melbourne Insitute of Technology (Professional Writing and Editing) 1995-98. W 2003 r. uzyskała stopień doktora filozofii w zakresie slawistyki (Doctor of Philosophy – PhD) na Macquarie University w Sydney.

Nauczycielka w słupskich szkołach podstawowych 1978-84; starszy inspektor ds. organizacji i wydawnictw Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pobrzeże” w Słupsku 1984. Od 1985 r. dziennikarka i sekretarz redakcji tygodnika „Konfrontacje” w Słupsku. W 1989 r. podjęła współpracę z redakcją „Gońca Pomorskiego” – pierwszej prywatnej gazety codziennej w regionie Pomorza Zachodniego i Środkowego. Objęła funkcję kierownika oddziału w Słupsku, który sama sformułowała. Przecierała wraz z kolegami szlaki dla nowoczesnego dziennikarstwa w Polsce. Była współzałożycielką i prezenterką jednego z pierwszych programów telewizji osiedlowej w kraju - Studio BPL.

Autorka książek: Lato w Surrey (1984); Andrzej Chciuk. Pisarz z antypodów (1999); Śmierci nie moje (2002); Kabaret Literacko-Satyryczny „Wesoła Kookaburra” (2004); O pół globu od domu. Obraz Polonii australijskiej w twórczości Andrzeja Chciuka (2007); Śmierci mi bliskie (2008); Jego były «Czerwone maki…». Życie i kariera Gwidona Boruckiego – Guido Lorraine'a (2010); (Nie)śmiertelnie (2016); Konsul. Biografia Władysława Noskowskiego (2017), (Nie)śmiertelnie (wyd. II) z komentarzem Adama Kubackiego (2018); (Nie)śmiertelnie (wyd. III) z komentarzem Artura Cembika (2018).

Ważniejsze prace redakcyjne i edytorskie: Andrzej Gawroński, Mój punkt widzenia, (1999); Andrzej Gawroński, Zapiski z dwóch światów (2001); Listy z Australii Romana Gronowskiego (2005); Krystyna Jackiewicz, Poezje wybrane (2006); Ludmiła Błotnicka, Przez zielona granicę (2007); Władysław Noskowski, Dziennik z pierwszych tygodni w Australii (2011), Griffith – Sydney. Listy. Zbigniew Jasiński – Roman Gronowski 1954-1959 (2017); Lidia Duda-Groblicka, Mój świat (2017).

Współpracownik Sekcji polskiej Radia SBS wielokulturowej Australii (1991-), Research School of Social Sciences, Zakładu Biografistyki Polonijnej PUNO, Paryż (1997-1999), The Australian National University, Canberra (1997-2005), redakcji Encyklopedii polskiej emigracji i Polonii, Toruń (2003), Zakładu Polskiego Słownika Biograficznego, Instytut Historii PAN, Kraków (2009-). Przewodnicząca jury Konkursu Satyrycznego im. Andrzeja Gawrońskiego Melbourne (2007-2016).

Medal Honorowy „Polonia Semper Fidelis” za zasługi i pomoc przy opracowaniu Ilustrowanego słownika biograficznego Polonii świata (1999). Wyróżniona w Konkursie Historycznym Ministra Spraw Zagranicznych (2018) na najlepsze publikacje promujące historię Polski i historię polskiej dyplomacji; w kategorii najlepsza publikacja w języku polskim z zakresu historii polskiej dyplomacji za pracę Konsul. Biografia Władysława Noskowskiego. Członek Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich (1991-) i Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie (2005-).

Zainteresowania dr Bogumiły Żongołłowicz koncentrują się wokół polskich losów na australijskiej ziemi, szczególnie po II wojnie światowej, wkładu Polaków w rozwój światowej kultury. Poprzez swoją pracę naukową i pisarską działa na rzecz prestiżu Polski i Polonii w Australii.
WERSJA PDF DO POBRANIA