WYKŁAD NA FORUM 2019


Wykład "Podstawy naukowe do reorganizacji opieki medycznej nad chorymi na otyłość olbrzymią "

podczas Światowego Forum Nauki Polskiej poza Granicami Kraju
wygłosi Prof. dr hab. med. Mariusz Wyleżoł
Prof. dr hab. med. Mariusz Wyleżoł

Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej. Pracownik Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie - II Katedra I Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W latach 2008 – 2013 Przewodniczący Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej Towarzystwa Chirurgów Polskich. W latach 2010-2012 przedstawiciel Europy do Zarządu Głównego Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgicznego Leczenia Otyłości (IFSO). Od 2013 roku Przewodniczący Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością. Przewodniczący Komitetu Ekspertów Fundacji OD-WAGA. Associate Editor w czasopiśmie Obesity Surgery.
WERSJA PDF DO POBRANIA