WYKŁAD NA FORUM 2019


Wykład "Domowe żywienie pozajelitowe – pozycja Polski w świecie"

podczas Światowego Forum Nauki Polskiej poza Granicami Kraju
wygłosi Prof. dr hab. med. Jacek Sobocki
Prof. dr hab. med. Jacek Sobocki

Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego, CMKP Warszawa

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista chirurgii ogólnej i gastroenterologii. Badania naukowe prowadził w Niemczech, Hiszpanii, Francji i USA. Nagrodzony między innymi przez Rektora UJ, Rektora WUM, 1st award - 5th Annual Meeting of European Society of Surgery, stypendysta FNP, wyróżnienie tygodnika "POLITYKA", Stypendium badawcze Komisji Europejskiej - Marie Curie Individual Fellowship, 1 Nagroda im. Gérard Trebuchet Francuskiego Towarzystwa Chirurgii Endoskopowej, American Society of Gastroenterology -The best of DDW 2008. Były Prodziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Aktualnie Przewodniczący Sekcji Chirurgii Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich, Przewodniczący Polskiej Sieci Niewydolności Przewodu Pokarmowego, Członek European Board of Surgery, Polski Delegat do European Union Of Medical Specialists.
WERSJA PDF DO POBRANIA