WYKŁAD NA FORUM 2019


Wykład "Polski Londyn artystyczny"

podczas Światowego Forum Nauki Polskiej poza Granicami Kraju
wygłosi Wojciech Sobczyński
Wojciech Antoni Sobczyński

ukończył wydział rzeźby na Akademii Krakowskiej po kierunkiem Prof. Jacka Pugeta. Stypendium Barbary Robertson pozwoliło mu kontynuować studia początkowo na City and Guild’s of London, a następnie na Slade School of Art – University Collage London pod kierunkiem Prof. Reg Butlera.

Od 1968 mieszka w Londynie. Jest rzeźbiarzem, który wkroczył na teren malarstwa i łączy bez wahania obydwie domeny w indywidualny sposób.

Brał udział w wystawach zbiorowych i indywidualnych. Jego prace są częścią prywatnych kolekcji w Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech, Japonii, Polsce i USA. W rezultacie niedawnej wystawy p.t. PromienioTwórczość prace weszły do kolekcji Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu", w Toruniu. Jest założycielem grupy artystycznej Page 6.

W 2015 jego twórczość stała się tematem, pracy magisterskiej Ewy Sobczyk, pod kierunkiem Prof. Zw. Dr Hab. Jana Wiktora Sienkiewicza na Katedrze Historii Sztuki i Kultury Polskiej na Emigracji, UMK Toruń.

N.B. Wyżej wymieniona wystawa "PromienioTwórczość" była pierwszą w cyklu zaplanowanych wystaw ukazujących twórczość artystów polskich rozproszonych po świecie. Wystawa obejmowała także dorobek malarski Caroliny Khouri. Inicjatorem i współkuratorem cyklu wystaw jest Prof. Jan Sienkiewicz.


Wojciech Antoni Sobczynski

studied sculpture in Prof.Jacek Puget studio at the Fine Arts Academy in Krakow.Having won Barbara Robertson’s Scholarship, he went on to study arts at the City and Guild’s of London Art. School and then at the Slade School of Fine Art, where he was a student of Prof.Reg Butler.

Since1968, the artist has been living in London. He is a sculptor who entered the realm of painting and combines these two domains in a bold and unique fashion. He has participated in numerous group and solo shows. His artworks are part of private collections in United Kingdom, France, Italy, Japan, Poland and USA. Also, in public collection of CSW "Znaki Czasu", Toruń, Poland. He is a founder of Page 6 art. Group.

In 2015 his oeuvre became a subject of EwaSobczyk’s Master Degree, under supervision of Prof. Jan Wiktor Sienkiewicz at History of Art. I Polish Culture in exile, UMK Torun.

www.w-a-s.org.uk
WERSJA PDF DO POBRANIA