WYKŁAD NA FORUM 2019


Wykład "Zanieczyszczenie powietrza w Polsce – wyzwania na XXI wiek"

podczas Światowego Forum Nauki Polskiej poza Granicami Kraju
wygłosi Prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński
Prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński

Profesor, specjalista zdrowia publicznego, alergolog, otorynolaryngolog, wice-przewodniczący Rady Uczelni Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, członek zespołu roboczego ds. wpływu powietrza na zdrowie Rady Zdrowia Publicznego (MZ), kierownik Katedry Zdrowia Publicznego i Środowiskowego, Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii WUM oraz Zakładu Alergologii i Immunologii SP CSK. Członek Rady Naukowej MZ, v-ce przew. Kapituły Narodowej Rady Seniora. Wice-Przewodniczący Narodowej Rady Geriatrii i Gerontologii.

Współtwórca polityki senioralnej w Polsce. Założyciel i przewodniczący Koalicji na rzecz Zdrowego Starzenia się wyróżnionej Godłem Promocyjnym „Teraz Polska” w 2015 roku, przewodniczący Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (2013-2016), stały doradca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej Sejmu RP VII kadencji, fundator Fundacji na Rzecz Zdrowego Starzenia się, organizator krajowego i międzynarodowego Kongresów Zdrowego Starzenia się, konsultant krajowym ds. zdrowia publicznego (2012-2014).

Ekspert, członek Komitetu Sterującego STRATEGMED Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Członek planning group of Global Alliance against Chronic Respiratory Diseases Światowej Organizacji Zdrowia. Członek Korpusu Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej w 2011 roku, przewodniczący Podzespołu ds. Priorytetów Zdrowia Publicznego Rady UE. Prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego (2012-2015), V-ce prezydent GA2LEN Executive Committee (europejska inicjatywa naukowa); Opublikował ponad 300 artykułów naukowych, a także ponad 55 pozycje książkowe oraz wygłosił ponad 1500 referatów i doniesień w zakresie medycyny klinicznej, zdrowia publicznego i zdrowia środowiskowego w kraju i zagranicą.
WERSJA PDF DO POBRANIA