WYKŁAD NA FORUM 2019


Wykład "Medycyna stylu życia w służbie prewencji"

podczas Światowego Forum Nauki Polskiej poza Granicami Kraju
wygłosi Prof. dr hab. med. Artur Mamcarz
Prof. dr hab. med. Artur Mamcarz

Kierownik III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Prodziekan II WL WUM, Członek wielu struktur Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK), w przeszłości i obecnie, m.in. Przewodniczący Sekcji Kardiologii Sportowej PTK, Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej, Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku, Członek Rady Naukowej przy Polskiej Federacji Producentów Żywności, Członek Komisji Medycznej PKOl, konsultant kardiologiczny Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia, współredaktor pierwszej polskiej monografii z tego zakresu, członek wielu Rad Redakcyjnych, m.in. przewodniczący Rady Naukowej Medycyny Faktów, autor licznych oryginalnych prac naukowych i poglądowych (https://orcid.org/0000-0002-9569-1486 ), nagradzany przez Rektora WUM i Ministra Zdrowia za pracę naukową i dydaktyczną, invited speaker licznych konferencji naukowych.
WERSJA PDF DO POBRANIA