WYKŁAD NA FORUM 2019


Wykład "Możliwości współczesnej endoskopii układu pokarmowego "

podczas Światowego Forum Nauki Polskiej poza Granicami Kraju
wygłosi Dr n. med. Dariusz Kąkol
Dr n. med. Dariusz Kąkol

Absolwent Akademii Medyczne w Warszawie. Dyplom lekarza uzyskał w 1996 r. Staż podyplomowy zrealizował w Szpitalu Kolejowym w Warszawie na ulicy Brzeskiej.

Od początku związany z Pracownią Endoskopii Szpitala Kolejowego na Brzeskiej, w której pracował nieprzerwanie do 2010 roku.

Od 2010 do dziś zajmuje się endoskopią zabiegową w Pracowni Endoskopowej Szpitala Bielańskiego w Warszawie ze szczególnym uwzględnieniem endoskopii terapeutycznej w zakresie dróg żółciowych i trzustki.

Jest specjalistą chorób wewnętrznych i gastroenterologii. W 2012 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych za obronę pracy doktorskiej: „Wykrywalność polipów jelita grubego w kolonoskopii z obrazowaniem wąską wiązką w porównaniu z obrazowaniem w świetle białym”.
WERSJA PDF DO POBRANIA