WYKŁAD NA FORUM 2019


Wykład "Rola sygnałów neuro-fizjologicznych w pełniejszym rozumieniu ludzi i ich interakcji z informacją. "

podczas Światowego Forum Nauki Polskiej poza Granicami Kraju
wygłosi Prof. Jacek Gwizdka
Prof. Jacek Gwizdka

Jacek Stanisław Gwizdka, USA, urodzony w Łodzi, naukowiec. Dr Gwizdka ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Łódzkiej otrzymując stopnień magistra inżyniera w specjalności automatyka (z wyróżnieniem). Następnie studiował na tej samej uczelni informatykę i pracował jako programista. W 1988 wyjechał do Niemiec, gdzie kontynuował pracę jako programista.

W 1990 wyemigrował do Kanady, gdzie dalej pracował jako programista dla dwóch startup-ów (jeden z nich został kupiony przez firmę 3Com), a następnie podjął studia podyplomowe i doktoranckie na Uniwersytecie w Toronto na wydziale Inżynierii Przemysłowej otrzymując w 1998 stopień magistra nauk stosowanych (Master of Applied Science), a jesienią 2004 stopień naukowy doktora (Doctor of Philosophy - PhD) specjalizując się w badaniach interakcji człowieka z komputerem (Human-Computer Interaction).

W czasie studiów doktoranckich, odbywał kilkakrotnie staże naukowe w Dolinie Krzemowej, m.in w słynnym ośrodku badawczym Xerox PARC, a także w Hewlett Packard Palo Alto Lab and FXPAL. Od końca 2004 do połowy 2005 był post-doktorantem (Post Doctoral Fellow) na wydziale psychologii na Uniwersytecie w Toronto. W roku 2005 przeniósł się do USA, gdzie w latach 2005-2012 pracował jako Assistant Professor na stanowym uniwersytecie Rutgers w New Brunswick, w stanie New Jersey.

Od roku 2013 pracuje na stanowym uniwersytecie w Teksasie w Austin (University of Texas at Austin) w School of Information, obecnie w stopniu Associate Professor. Pełni tam również funkcje współ-dyrektora laboratorium Information eXperience. Tematy nauczanych przez niego przedmiotów obejmują interakcje człowieka z komputerem (Human-Computer Interaction), użyteczność, projektowanie User-Experience Design oraz metody prowadzenia badań. W pracy naukowej Dr Gwizdka bada interakcje człowieka z informacją i wyszukiwanie informacji przy użyciu technologii komputerowych.

Dr Gwizdka jest jednym z pionierów w dziedzinie Neuro-Information Science, w której zajmuje się stosowaniem metod z psychologii kognitywnej i neuro-nauki w badaniach interakcji człowieka z informacją. Na projekty badawcze indywidualne i zespołowe otrzymał ponad 2.2 miliona dolarów, zarówno od instytucji państwowych (np. od Institute of Museum and Library Services w USA, Ontario Centres of Excellence, i National Science and Engineering Research Council w Kanadzie) jak i od firm (np., Google, Hewlett Packard, Lockheed Martin Corporation, Bell Canada).

Jest autorem lub współautorem ponad 100 publikacji naukowych. Jest też współautorem dwóch patentów. W 2013 jego prezentacja przedstawiona na konferencji NeuroIS w Gmunden w Austrii została wyróżniona nagrodą im. Dr H. Zemlicka za najbardziej wizjonerski artykuł prezentowany na NeuroIS’2013. W 2015 roku jako naukowiec o polskich korzeniach został wyróżniony przez Fundację Kościuszkowską: Distinguished Fellow of the Kościuszko Foundation Collegium of Eminent Scientists.


Więcej informacji na:
http://jacekg.ischool.utexas.edu
WERSJA PDF DO POBRANIA