WYKŁAD NA FORUM 2019


Wykład "Postępy w chirurgii układu pokarmowego. Współpraca Polsko-Japońska"

podczas Światowego Forum Nauki Polskiej poza Granicami Kraju
wygłosi Prof. dr hab. med. Mariusz Frączek, Dr med. Aneta Obcowska – Hamerska
Prof. dr hab. med. Mariusz Frączek

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Pracował pod kierunkiem prof. Jerzego Szczerbania, prof. Andrzeja Karwowskiego i prof. Marka Krawczyka. Swój warsztat chirurgiczny kształtował również w czasie licznych staży zagranicznych, między innymi w Japonii pod kierunkiem prof. Hiroshi Akyamy, w ośrodkach uniwersyteckich w Austrii, Anglii, Niemiec i Francji. Jego szczególnym przedmiotem zainteresowań jest chirurgia onkologiczna układu pokarmowego: nowotwory przełyku, żołądka, wątroby, trzustki oraz jelita grubego. Prowadzi szeroką działalność naukową i dydaktyczną. Profesor Mariusz Frączek jest konsultantem wojewódzkim w dziedzinie chirurgii ogólnej województwa mazowieckiego. Od dnia 1 kwietnia 2017 r. pełni funkcję Ordynatora Oddziału klinicznego chirurgii ogólnej Szpitala Czerniakowskiego.

Dr n. med. Aneta Obcowska-Hamerska

Dr n. med. Aneta Obcowska-Hamerska jest absolwentką Akademii Medycznej w Warszawie. Dyplom lekarza uzyskała w roku 2005. Staż podyplomowy zrealizowała w Szpitalu Praskim w Warszawie, z którym współpracuje do dnia dzisiejszego, początkowo w charakterze młodszego asystenta, a następnie starszego asystenta Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej. W 2015 roku ukończyła studia podyplomowe na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na kierunku Żywienie kliniczne. Doktor Obcowska-Hamerska jest specjalistą chirurgii ogólnej. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała w 2015 roku za obronę pracy doktorskiej pt.: "Przydatność ultrasonografii przezodbytniczej w diagnostyce przetok odbytu’’. Specjalizuje się w chirurgii nowotworów przewodu pokarmowego, szczególnie techniki laparoskopowe, żywienie do i pozajelitowe. Prowadzi działalności charytatywną na rzecz osób bezdomnych, w postaci pracy w Przychodni dla Bezdomnych Stowarzyszenia Lekarze Nadziei.
WERSJA PDF DO POBRANIA