60milionow


JEST NAS 60 MILIONÓW

Celem kampanii jest poszerzenie wiedzy o Polonii i Polakach z zagranicy w kraju oraz wiedzy o Polsce w środowiskach polonijnych, ale przede wszystkim budowanie świadomości globalnej wspólnoty Polaków.


WIADOMOŚCI O POLONII O POLAKACH W KRAJU I ZA GRANICĄ

PORTAL PROWADZONY PRZEZ POLONIJNĄ AGENCJĘ INFORMACYJNĄ   Ukraina
2020-06-06 Karol Wojtyła i Roman Witold Ingarden - obok siebie w życiu i po śmierci

Święty Jan Paweł II i Roman Witold Ingarden - obaj zostali patronami roku 2020 ustanowieni przez Sejm.
18 maja 2020 r. obchodziliśmy stulecie urodzin Karola Wojtyły.
14 czerwca 2020 r. przypada 50. rocznica śmierci Romana Ingardena.

Wszyscy znamy Karola Wojtyłę, Świętego Jana Pawła II.
Roman Witold Ingarden...
Kto to?
Dla dzisiejszych ludzi to imię jest mało znane.
Na przykład, gdy próbowałem uzyskać jakieś informacje o nim w bibliotece polskiej w Kijowie wyjaśnili, że nic nie ma. Nie ma ani książek, ani zdjęć, ani filmów, ani audio.
I to pomimo faktu, że w fachowej literaturze amerykańskiej Roman Ingarden został uznany za jednego z najwybitniejszych filozofów czasów najnowszych, a w Niemczech — za klasyka filozofii i czołowego przedstawiciela fenomenologii po Husserlu.
Ingarden, największy polski fenomenolog, stawiany jest w tym samym rzędzie, co klasycy filozofii. Jego opus magnum „Spór o istnienie świata” porównywany jest z „Metafizyką” Arystotelesa, 'biblią filozofii'.

Co można powiedzieć o jakimś człowieku?
Jak go scharakteryzować? Długo o tym myślałem.
Wtedy sobie przypomniałem proste przysłowie: "Powiedz mi, kim są Twoi przyjaciele, a powiem Ci, kim jesteś."
Dokładnie, to właściwa droga!

Kim byli przyjaciele Romana Ingardena?
Wielcy ludzie, znakomici ludzie!
Ale są wśród nich dwie osoby, które w najwyższym stopniu charakteryzują Ingardena.
To Edyta Stein - niemiecka filozof i fenomenolog pochodzenia żydowskiego, zakonnica, karmelitanka, miała imię zakonne Teresa Benedykta od Krzyża. Teraz Edyta Stein to święta i męczennica Kościoła katolickiego oraz patronka Europy.
I to kardynał Karol Wojtyła, który został Papieżem Janem Pawłem II już po śmierci Romana Witolda Ingardena.

Romana Witolda Ingardena połączyła z Edytą Stein wieloletnia intelektualna przyjaźń.
W 1916 roku Ingarden poznał Edytę Stein, która przybyła do Fryburga, aby doktoryzować się. Jest to początek bardzo bliskiej i niezwykłej przyjaźni, korespondowali ze sobą aż do wybuchu II wojny światowej. Zawarta w czasie studiów przyjaźń z Edith Stein miała znaczny swój udział w kształtowaniu poglądów Romana Ingardena. Listy Edyty Stein do Ingardena ukazały się pod tytułem: „Spór o prawdę istnienia”.
Ta kobieta miała bardzo skomplikowane życie, ale to jest temat dla osobnego artykułu.

Kardynał Karol Wojtyła był jednym z uczniów Ingardena w dziedzinie filozofii. Oni obaj szli do jednego celu - poznania Boga i człowieka, ale z różnych stron. Obaj napisali o tym książki. Roman Ingarden ze strony istoty i natury człowieka, a Karol Wojtyła ze strony religijnej.
Stopień ich przyjaźni charakteryzuje ten fakt, że 19 czerwca 1970 roku kardynał Karol Wojtyła wziął udział w uroczystościach żałobnych po śmierci profesora Romana Ingardena - mszy świętej w kościele świętej Anny i pogrzebie na Cmentarzu Rakowickim.

Dlatego nieprzypadkowo Sejm wprowadził Świętego Jana Pawła II i Romana Ingardena do listy patronów roku 2020, aby uhonorować ich nieoceniony wkład w rozwój Polski i całej ludzkości.


ROMAN INGARDEN W DZIALE HISTORIA


felietonu dla PAI p. Ołeksija WychoraPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.