60milionow


JEST NAS 60 MILIONÓW

Celem kampanii jest poszerzenie wiedzy o Polonii i Polakach z zagranicy w kraju oraz wiedzy o Polsce w środowiskach polonijnych, ale przede wszystkim budowanie świadomości globalnej wspólnoty Polaków.


WIADOMOŚCI O POLONII O POLAKACH W KRAJU I ZA GRANICĄ

PORTAL PROWADZONY PRZEZ POLONIJNĄ AGENCJĘ INFORMACYJNĄ   Stany Zjednoczone Ameryki
2021-05-14 Pomnik Popiełuszki w NYC zdewastowany – jutro protest Polonii!

Worek ze śmieciami założony na głowę, odpadki rozsypane wokół cokołu, antypolskie hasła i obraźliwe symbole – tak wyglądał pomnik bł. ks. Jerzego Popiełuszki po akcie wandalizmu, do jakiego doszło 3 maja. Dewastacja zbulwersowała Polonię i odbiła się szerokim echem w mediach, zarówno polskich, jak i lokalnych – polonijnych i amerykańskich. Zbezczeszczenie pomnika poruszyło także lokalnych polityków amerykańskich.

Ks. Jerzy Popiełuszko zapisał się w historii jako kapelan warszawskiej „Solidarności”, obrońca praw człowieka w PRL, zamordowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, błogosławiony i męczennik Kościoła katolickiego. Pośmiertnie został odznaczony Orderem Orła Białego. Jego popiersie, ufundowane przez Polonię, od 1990 r. znajduje się w brooklyńskim parku w dzielnicy Williamsburg-Greenpoint w Nowym Jorku, przypominając przechodniom wartości, za które polski kapłan oddał życie. Niestety, najwidoczniej nie wszyscy je podzielają…

Do bulwersującego zdarzenia doszło dokładnie 3 maja – w Święto Konstytucji 3 Maja oraz Święto Matki Bożej Królowej Polski. Nie jest to pierwszy akt wandalizmu, którego ofiarą padło popiersie Popiełuszki – w ostatnich latach pomnik był dewastowany kilkakrotnie. Nowojorska policja wszczęła śledztwo w tej sprawie i apeluje o pomoc w wykryciu sprawcy lub sprawców. Dochodzenie prowadzi specjalna grupa zadaniowa ds. przestępstw z nienawiści i traktuje ten incydent jako motywowany uprzedzeniami. Natomiast Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa już zapowiedziała pokrycie kosztów oczyszczenia pomnika i instalacji monitoringu.

Na temat dewastacji wypowiedział się konsul generalny RP w Nowym Jorku Adrian Kubicki. Podkreślił, że pomnik ks. Popiełuszki na Greenpoincie jest ważny dla polskiej społeczności w Nowym Jorku, „mieście stającym w obronie tolerancji i wolności”. – Ksiądz Popiełuszko walczył o te wartości przez całe swoje życie – przypomniał konsul we wpisie na twitterze.

Właśnie o tych wartościach oraz o wyjątkowej historii polskiego księdza ma społeczeństwu przypomnieć wydarzenie, które odbędzie się już jutro. Ma ono mieć charakter pokojowego zgromadzenia, które zwróci uwagę na uniwersalne wartości, których symbolem były czyny księdza Popiełuszki.

Żywa lekcja historii pod Pomnikiem Księdza Jerzego Popiełuszki na Greenpoincie odbędzie się już jutro, 15 maja, o godz. 1:00 pm. Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku oraz liderzy polonijnych organizacji zapraszają do uczestnictwa – będzie to okazja, by uczcić dziedzictwo bohaterskiego księdza oraz by wyrazić sprzeciw wobec ataków na tle etnicznym, do jakich w Nowym Jorku dochodzi coraz częściej.


Joanna Szybiak


PAIbialyorzel24.com/Fot. NYC PolicePODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.