60milionow


JEST NAS 60 MILIONÓW

Celem kampanii jest poszerzenie wiedzy o Polonii i Polakach z zagranicy w kraju oraz wiedzy o Polsce w środowiskach polonijnych, ale przede wszystkim budowanie świadomości globalnej wspólnoty Polaków.


WIADOMOŚCI O POLONII O POLAKACH W KRAJU I ZA GRANICĄ

PORTAL PROWADZONY PRZEZ POLONIJNĄ AGENCJĘ INFORMACYJNĄ   Ukraina
2021-05-12 ANIOŁ OGNISTY WOŁYNIA

Towarzystwo Odrodzenia Kultury Polskiej im. Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu postanowiło w tym roku zorganizować konkurs recytatorski poświęcony poezji swojego patrona, by uczcić 30. rocznicę działalności.

Wróciliśmy do dawnej tradycji konkursu «Anioł Ognisty Wołynia». Pierwsza jego edycja odbyła się w 1996 r. z inicjatywy Iwony Trojanowskiej – nauczycielki języka polskiego skierowanej do Krzemieńca przez ORPEG. Konkurs ten niegdyś miał bardzo duży zasięg. Do Krzemieńca przyjeżdżali recytatorzy z całej Ukrainy, a w 2009 r. nawet z Polski.

W tym roku, roku pandemii, organizatorzy – Towarzystwo Odrodzenia Kultury Polskiej na czele z prezesem Marianem Kanią oraz nauczycielka skierowana do Krzemieńca przez ORPEG Bożena Pająk – ogłosili konkurs spodziewając się choćby 20 uczestników. Ku naszemu ogromnemu zdziwieniu wpłynęło 60 nagrań. Z dużych miast jak Łuck, Równe, Tarnopol, Kowel, ale też z wielu mniejszych miast, miejscowości i wiosek jak Nowowołyńsk, Luboml, Torczyn, Lubieszów, Łyszcze, Łokacze, Kuśniszcze i innych.

Z dużego zainteresowania konkursem wynika jasno, że wszyscy: nauczyciele języka polskiego, uczniowie i ich rodzice, dyrektorzy szkół, w których jest nauczany język polski, a także organizatorzy, jesteśmy głodni imprez artystycznych, kulturalnych. Potrzebujemy okazji do spotkań, na których moglibyśmy sobie wzajemnie dostarczyć przeżyć, wrażeń. Brakuje nam wzajemnego kontaktu oraz możliwości zaprezentowania wyników swojej pracy i działalności związanej z polskim słowem zawartym np. w poezji naszego Wielkiego Romantyka.

W tytule konkursu znalazło się słowo «anioł». To słowo, pod którym kryje się nieziemska istota, towarzyszyło Juliuszowi Słowackiemu całe życie. Był to anioł wolności, anioł miłości, anioł nadziei, a także anioł stróż. Krytycy literatury nazywali Juliusza Słowackiego «Aniołem Poezji». Z jego wierszy wyłania się postać poety, który doświadczał w życiu miłości, tęsknoty, samotności, cierpienia, ale też troski o losy ojczyzny, buntu i niezgody na tchórzostwo i bierność rodaków.

Nasi tegoroczni recytatorzy wybrali różne wiersze. Największą popularnością cieszyły się utwory «Jeżeli kiedyś w tej mojej krainie…» oraz «W pamiętniku Zofii Bobrówny». Ale też usłyszeliśmy z nagrań «Hymn», «Rozłączenie», «Chmury», «Testament mój», «Do matki» i fragment poematu «Ojciec zadżumionych». Szkoda, że nie mogliśmy się spotkać z młodymi recytatorami na żywo. Mamy nadzieję, że taki moment nastąpi ku radości miłośników poezji i ich nauczycieli.

W skład komisji konkursowej weszli: nauczyciele skierowani na Ukrainę przez ORPEG – Maria Musiał, Piotr Kowalik oraz Teresa Szefler, a także Jadwiga Gusławska – współzałożycielka Towarzystwa Odrodzenia Kultury Polskiej im. Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu. Przed jurorami stanęło nie lada zadanie – wysłuchanie i ocenienie 60 filmowych wystąpień deklamatorów.

Oto wyniki konkursu. W grupie uczniów młodszych I miejsce zajęli Maksym Stachowski z Zaborola w obwodzie wołyńskim oraz Arystarch Dziuma z Krzemieńca, II miejsce – Diana Sobczuk z Krzemieńca oraz Anna Lisniczuk z Rokitnicy w obwodzie wołyńskim, III miejsce – Nazar Ibulajew z Równego.


PAI


W grupie uczniów starszych na I miejscu znaleźli się Wiktoria Pilat z Tarnopola oraz Iwan Werbowecki z Tarasowego w obwodzie wołyńskim, na II miejscu – Jana Szyrma z Krzemieńca, na III miejscu – Sofija Weremijczyk z Lubieszowa w obwodzie wołyńskim oraz Witalij Jaszczuk z Łokaczy, również z tego obwodu. Wyróżniona została także najmłodsza uczestniczka konkursu – 8-letnia Juliana Petruk z Kowla.


PAI


Ze względów organizacyjnych i pandemicznych dyplomy dla laureatów i wszystkich uczestników konkursu oraz upominki dla laureatów zostaną przesłane później.


Bożena PAJĄK i Teresa SZEFLER, nauczycielki języka polskiego skierowane do Krzemieńca przez ORPEG Zdjęcia udostępniły autorki


Monitor WołyńskiPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.