60milionow


JEST NAS 60 MILIONÓW

Celem kampanii jest poszerzenie wiedzy o Polonii i Polakach z zagranicy w kraju oraz wiedzy o Polsce w środowiskach polonijnych, ale przede wszystkim budowanie świadomości globalnej wspólnoty Polaków.


WIADOMOŚCI O POLONII O POLAKACH W KRAJU I ZA GRANICĄ

PORTAL PROWADZONY PRZEZ POLONIJNĄ AGENCJĘ INFORMACYJNĄ   Litwa
2021-05-12 Uczczono pamięć śp. Luby Nazarenko

Marian Karczmarczyk – fraszkopisarz, aforysta, autor humoresek, prozy poetyckiej i wierszy dla dzieci – powiedział niegdyś: „Na tamten świat nikt się nie spóźnia. Niektórzy są nawet przed czasem”. Taką osobą była właśnie Luba Nazarecko. Opuściła ona nas zbyt wcześnie. Stanowczo przed czasem.

Luba Nazarecko – słynna wykonawczyni romansów i chórmistrzyni – urodziła się 3 kwietnia 1964 roku w Wilnie. W ciągu dziewięciu lat uczyła się grać na wiolonczeli w Szkole Sztuk Pięknych im. Mikalojusa Konstantinasa Čiurlonisa. Gdy uświadomiła sobie, że wiolonczelistką nie zostanie, rozpoczęła naukę dyrygowania chóralnego w Konserwatorium im. Juozasa Tallat-Kelpšy. Po ukończeniu nauki, Luba Nazarenko została skierowana do pracy jako metodyk do Centrum Kultury w Niemieżu. Rok później, w 1986 r., rozpoczęła pracę w Centrum Kultury w Mariampolu jako kierownik artystyczny. Pracując tutaj stworzyła zespół wokalny „Harmonia”, który w swoim repertuarze miał litewskie, rosyjskie, polskie utwory wokalne i religijne. W Centrum Kultury w Mariampolu Luba Nazarenko przepracowała ponad trzydzieści lat.

Wykonywać romanse rozpoczęła w 1994 roku. Pierwsze jej koncerty odbyły się w Pałacu Związków Zawodowych w Wilnie. Luba Nazarenko romanse kochała od dawna i chciała akompaniować sobie, więc samodzielnie nauczyła się grać na gitarze. Z biegiem lat zasłynęła jako wykonawczyni romansów, która się wyróżniała swoistym tembrem głosu. Romanse wykonywała przez prawie trzydzieści lat. W związku z tym była nazywana „królową romansów”. Na swoim koncie miała kilka nagranych płyt solowych. Zmarła nieoczekiwanie w wieku 56 lat 4 maja 2020 roku i została pochowana na cmentarzu w Kojranach.W tym roku minął rok z dnia śmierci Luby Nazarenko. Pracownicy Centrum Kultury w Mariampolu oraz członkinie zespołu wokalnego „Harmonia” postanowili uczcić pamięć śp. Luby Nazarenko.

W dniu 1 maja w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Porudominie odbyła się Msza św. w intencji śp. Luby Nazarenko. Następnie wszyscy udali na cmentarz. Na grobie Luby Nazarenko w Kojranach zostały złożone kwiaty i zapalone znicze. Członkinie „Harmonii” zaśpiewały kilka piosenek z repertuaru zespołu. Po uroczystości na cmentarzu w wąskim gronie odbyło się w Centrum Kultury w Mariampolu spotkanie, podczas którego każdy mógł podzielić się swoimi wspomnieniami o tej niezwykle utalentowanej i charyzmatycznej artystce.

Andrzej Aszkiełowicz


L24.ltPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.