60milionow


JEST NAS 60 MILIONÓW

Celem kampanii jest poszerzenie wiedzy o Polonii i Polakach z zagranicy w kraju oraz wiedzy o Polsce w środowiskach polonijnych, ale przede wszystkim budowanie świadomości globalnej wspólnoty Polaków.


WIADOMOŚCI O POLONII O POLAKACH W KRAJU I ZA GRANICĄ

PORTAL PROWADZONY PRZEZ POLONIJNĄ AGENCJĘ INFORMACYJNĄ   Polska
2021-04-16 Giełda czyli początek świata czerwonych szelek

To był już poważny świat finansjery. Czerwone szelki, zapożyczony z Wall Street styl bycia. 16 kwietnia 1991 r., w dawnym gmachu Komitetu Centralnego PZPR ruszyła warszawska Giełda Papierów Wartościowych.

Jej pierwszy prezes Wiesław Rozłucki wspominał: "Wszystko było na ostatnią chwilę. Lakier kleił się na podłodze, która była świeżo malowana po poprzednich lokatorach. Logo giełdy zostało zrobione przez mojego sąsiada, artystę plastyka. Komputery były pożyczone. Trzeba było je oddać następnego dnia. Na sali zrobiło się pusto. Wyglądało to na jakiś przekręt"

Giełda ruszyła po sześciu miesiącach od rozpoczęcia projektu. W inauguracyjnym notowaniu uczestniczyły akcje 5 spółek: Tonsilu, Exbudu, Krosna, Kabli i Próchnika. W trakcie tej sesji złożono 112 zleceń. Pierwszy wówczas obliczany indeks - WIG - miał wartość 1000 punktów, a sesje odbywały się raz w tygodniu. Pierwsza powojenna sesja odebrana została jako wydarzenie historyczne. "Dla wielu Polaków to był prawdziwy koniec komunizmu. Dopiero w momencie, kiedy wystartowała giełda ludzie uwierzyli, że skończył się ten system" - wspominał Rozłudzki..


Zdjęcie: Twitter
https://pbs.twimg.com/media/EVuzKxeXkAE3a1_?format=jpg&name=900x900
PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.