ŚWIAT POLONII

PREZENTOWANE INFORMACJE POCHODZĄ OD OSÓB PRYWATNYCH, MEDIÓW I ORGANIZACJI POLONIJNYCH. REDAKCJA "ŚWIATA POLONII" STOWARZYSZENIA NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ICH PRAWDZIWOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŹRÓŁO WIEDZY O ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW.


2018-03-21 Mały mistrz ortografii Litwa     Szkoła im. Szymona Konarskiego w Wilnie

Dnia 14 marca bieżącego roku w Szkole im. Szymona Konarskiego w Wilnie czwartoklasiści szkół Wileńszczyzny pisali dyktando, walcząc o tytuł Małego Mistrza Ortografii. Mury placówki powitało około 50 uczestników oraz ich nauczyciele. Celem konkursu, który był zorganizowany przez Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolną“, było szerzenie wśród uczniów nawyków pracy nad poprawnością ortograficzną, rozwijanie zainteresowań polską pisownią oraz wyłonienie Małego Mistrza Ortografii.

Przybyłych uczestników i ich opiekunów serdecznie powitał dyrektor szkoły – Walery Jagliński. Podziękował nauczycielom za trud włożony w przygotowanie uczniów do konkursu, a dzieciom życzył bezbłędnego napisania dyktanda.

Uczniowie z dużym zaangażowaniem i zapałem przystąpili do pisania dyktanda. Konkurs przebiegał w przyjaznej atmosferze i towarzyszyła mu zdrowa rywalizacja. W oczekiwaniu na wyniki uczestnicy konkursu mieli zajęcia z języka angielskiego, chemii oraz plastyki, a na zakończenie mogli obejrzeć koncert, który zaprezentowali uczniowie szkoły. Każdy uczeń otrzymał dyplom za udział oraz upominki ufundowane przez Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna“. Nasze gimnazjum reprezentowali uczniowie klasy 4: Dawid Lachowicz i Patryk Suchodolski. Uzyskali dobry rezultat, wzbogacili swoją wiedzę językową oraz wesoło spędzili czas.


Nauczycielka nauczania początkowego Tatiana Lachowicz
MATERIAŁY MULTIMEDIALNE ZAMIESZCZONE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ BEZ INGERENCJI REDAKCJI


facebook