ŚWIAT POLONII

PREZENTOWANE INFORMACJE POCHODZĄ OD OSÓB PRYWATNYCH, MEDIÓW I ORGANIZACJI POLONIJNYCH. REDAKCJA "ŚWIATA POLONII" STOWARZYSZENIA NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ICH PRAWDZIWOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŹRÓŁO WIEDZY O ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW.


2018-03-13 mocny głos PAKA-s Wiedeń Austria     PAKA-s Wien

Dzisiaj, 13 marca 2018 r. w Wiedniu odbył się walny zjazd ASKÖ,największej dachowej organizacji sportowej w Austrii.

W zjeździe uczestniczył też Polonijny Klub Aktywności Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń, w osobie prezydenta klubu Emila Dyrcza z prawem do głosowania. Prezydentem ASKÖ wybrany został ponownie KR Johann Schweiger (na zdjęciu z Emilem Dyrczem) co jest dowodem uznania bardzo dobrej działalności dotychczasowego zarządu. Nowo wybranemu prezydentowi złożone zostały gratulacje i życzenia sukcesów na następne cztery lata.
Jest to przykład, że polonijne kluby sportowe mogą brać aktywny udział w kształtowaniu działalności organizacji sportowych spoza Polski w kraju, gdzie mieszkają Polacy.


PAKA-s Wien
MATERIAŁY MULTIMEDIALNE ZAMIESZCZONE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ BEZ INGERENCJI REDAKCJI


facebook