ŚWIAT POLONII

PREZENTOWANE INFORMACJE POCHODZĄ OD OSÓB PRYWATNYCH, MEDIÓW I ORGANIZACJI POLONIJNYCH. REDAKCJA "ŚWIATA POLONII" STOWARZYSZENIA NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ICH PRAWDZIWOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŹRÓŁO WIEDZY O ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW.


2018-03-13 HARCERSKA DROGA KRZYŻOWA Austria     ZHP Harcerstwo w Wiedniu

W piątek o godzinie 17:00 wzięliśmy udział w Drodze Krzyżowej, którą przygotowaliśmy. Nasze Harcerki oraz Harcerze czytali rozważania na każdej kolejnej stacji. Każdy nr Stacji mogliśmy przyporządkować punkt naszego Prawa Harcerskiego.
Były to rozważania o naszej harcerskiej drodze, jak bardzo chcemy być blisko Boga, jak wiara dla nas harcerzy jest bardzo ważna.

SWP


Również nasza droga harcerska nie jest łatwa, jest wiele pokus, ale dumnie kroczymy kierując się Prawem Harcerskim, które nam wytycza drogę, przy którym staramy się być coraz lepszym!
Drogie Druhny i Druhowie, dziękujemy za udział w Drodze Krzyżowej!
Za przygotowanie się do Niej!
Czuwaj!

O to kilka zdjęć, które jedna z Mam nam zrobiła- dziękujemy!


ZHP Harcerstwo w Wiedniu
MATERIAŁY MULTIMEDIALNE ZAMIESZCZONE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ BEZ INGERENCJI REDAKCJI


facebook