ŚWIAT POLONII

PREZENTOWANE INFORMACJE POCHODZĄ OD OSÓB PRYWATNYCH, MEDIÓW I ORGANIZACJI POLONIJNYCH. REDAKCJA "ŚWIATA POLONII" STOWARZYSZENIA NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ICH PRAWDZIWOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŹRÓŁO WIEDZY O ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW.


2018-02-14 Ambasador Michał Kołodziejski NA spotkaniu z polonią w Melbourne Australia     http://www.canberra.msz.gov.pl

Spotkania z Polonią, wręczenie odznaczeń zasłużonym przedstawicielom władz stanowych i Polonii, a także rozmowy z liderami ASPJ były głównymi elementami pierwszej wizyty w Melbourne nowego Ambasadora RP.
Program dwudniowej wizyty w stolicy stanu Wiktoria obejmował wręczenie odznaczeń nadanych przez Prezydenta RP: pani Adelaide Murkies Krzyża Zesłańców Sybiru oraz panu Nickolasowi Wakelingowi, Ministrowi Środowiska w Gabinecie Cieni, Krzyża Kawalerskiego Orderu Zasługi RP za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury oraz za działalność polonijną.

Ambasador Kołodziejski odbył również szereg spotkań z przedstawicielami organizacji polonijnych, podczas których omówione zostały perspektywy współpracy na rzecz promocji Polski w Australii, a także z liderami Australijskiego Stowarzyszenia Polskich Żydów i Ich Potomków.
Wziął również udział w balu charytatywnym w Domu Polskim „Syrena”, zorganizowanym przez Prezesa Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii.


FOT. JACEK LASKOWSKI
MATERIAŁY MULTIMEDIALNE ZAMIESZCZONE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ BEZ INGERENCJI REDAKCJI


facebook