ŚWIAT POLONII

PREZENTOWANE INFORMACJE POCHODZĄ OD OSÓB PRYWATNYCH, MEDIÓW I ORGANIZACJI POLONIJNYCH. REDAKCJA "ŚWIATA POLONII" STOWARZYSZENIA NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ICH PRAWDZIWOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŹRÓŁO WIEDZY O ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW.


2018-02-14 „Faktura czasu“. Wystawa fotografii Leszka Mądzika Austria     http://www.polnisches-institut.at/Elzbieta Zamojska

Scenograf, reżyser, malarz i fotograf Leszek Mądzik, urodzony w 1945 roku w Bartoszowinach na Kielecczyźnie, wywarł ogromny wpływ na scenę teatralną w Polsce. Studiował historię sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a także reżyserię na Wydziale Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku, filii warszawskiej Akademii Teatralnej. W 1969 roku założył Scenę Plastyczną KUL, z której wciąż nowymi członkami udało mu się stworzyć liczne utwory teatralne. We wszystkich pracach Mądzika widoczna jest fascynacja sztukami plastycznymi, przestrzenią oraz światłem. Charakteryzuje je również nadzwyczajna obecność twórcy, intensywność oraz koncentracja.

Podobnie jak teatr, także fotografia i plakat w wykonaniu Leszka Mądzika są refleksją nad ludzkim losem, przypominają o przemijaniu. W szczególności fotografie, będąc świadectwem zatrzymania się w podróży, skłaniają także do refleksji nad tożsamością i rolą doświadczeń źródłowych.

„Wędrując różnymi drogami, najczęściej z teatrem spotykam znaki, które prowadzą na ścieżki, których zwieńczenie bardziej przeczuwam niż jestem pewien. Zobaczony obraz nie potrzebuje deformacji, stylizacji czy udziwnienia. Nosi w sobie prawdę, której pragnienie dostrzeżenia jest sensem tworzenia.”

Leszek Mądzik


Wystawę można oglądać do 29 marca 2018 roku.


http://www.polnisches-institut.at/Elzbieta Zamojska
MATERIAŁY MULTIMEDIALNE ZAMIESZCZONE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ BEZ INGERENCJI REDAKCJI


facebook