ŚWIAT POLONII

PREZENTOWANE INFORMACJE POCHODZĄ OD OSÓB PRYWATNYCH, MEDIÓW I ORGANIZACJI POLONIJNYCH. REDAKCJA "ŚWIATA POLONII" STOWARZYSZENIA NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ICH PRAWDZIWOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŹRÓŁO WIEDZY O ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW.


2018-02-13 Kazimierz Twardowski - TWÓRCA Szkoły Lwowsko-Warszawskiej Ukraina     Szkoła nr 10 we Lwowie im. św. M.Magdaleny

Wczoraj w szkole odbyły się warsztaty poświęcone Pamięci Twórcy Szkoły Lwowsko-Warszawskiej Kazimierzowi Twardowskiemu tematem, których było pytanie "Jak uniknąć błędów logicznych".
Zajęcia przeprowadził dr. Marcin Będkowski, mgr. Alicja Chybińska, dr. Stepan Ivanek oraz mgr. Dominiki Traczykowski z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.
W warsztatach wzięli udział uczniowie klas 10-11 oraz nauczyciele p.Wiera Szerszniowa i p. Regina Lebiedź.


Szkoła nr 10 we Lwowie im. św. M.Magdaleny
MATERIAŁY MULTIMEDIALNE ZAMIESZCZONE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ BEZ INGERENCJI REDAKCJI


facebook