ŚWIAT POLONII

PREZENTOWANE INFORMACJE POCHODZĄ OD OSÓB PRYWATNYCH, MEDIÓW I ORGANIZACJI POLONIJNYCH. REDAKCJA "ŚWIATA POLONII" STOWARZYSZENIA NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ICH PRAWDZIWOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŹRÓŁO WIEDZY O ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW.


2018-02-13 Międzynarodowy Festiwal Polskiej Młodzieżowej Piosenki Religijnej w Dyneburgu Łotwa     Ambasada RP w Rydze / Polijas Republikas vēstniecība Rīgā

11 lutego w kościołach w Dyneburgu i Krasławiu rozbrzmiały radosne pieśni religijne w wykonaniu polskiej młodzieży z Łotwy i Litwy.

Już po raz dziewiąty w czterech kościołach parafialnych, po zakończeniu niedzielnych nabożeństw w języku polskim, z utworami o tematyce religijnej wystąpiła młodzież z Rygi, Rzeżycy, Dyneburga oraz Wilna. Zwieńczeniem festiwalu była uroczysta gala finałowa w Centrum Kultury Łotewskiej w Dyneburgu, podczas której przed licznie zebraną publicznością wystąpili wszyscy soliści oraz zespoły. Utwory w ciekawych aranżacjach muzycznych zyskały uznanie widowni, dając wiele radości oraz duchowego natchnienia.

Międzynarodowy Festiwal Polskiej Młodzieżowej Piosenki Religijnej jest cykliczną imprezą, organizowaną co dwa lata przez Centrum Kultury Polskiej w Dyneburgu, stanowiącą istotne wydarzenie artystyczne wśród łotewskich Polaków oraz mieszkańców Dyneburga i okolic. Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Ambasady RP w Rydze.


Ambasada RP w Rydze / Polijas Republikas vēstniecība Rīgā
MATERIAŁY MULTIMEDIALNE ZAMIESZCZONE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ BEZ INGERENCJI REDAKCJI


facebook