ŚWIAT POLONII

PREZENTOWANE INFORMACJE POCHODZĄ OD OSÓB PRYWATNYCH, MEDIÓW I ORGANIZACJI POLONIJNYCH. REDAKCJA "ŚWIATA POLONII" STOWARZYSZENIA NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ICH PRAWDZIWOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŹRÓŁO WIEDZY O ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW.


2018-04-17 WIOSENNE SPOTKANIE W KAWIARENCE LITERACKIEJ KL. VI B Grecja     Zespół Szkół im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie RP w Atenach

W poniedziałek 26 marca 2018 r. mieliśmy przyjemność spotkać się po raz drugi w kawiarence literackiej zorganizowanej przez kl. VI b ramowego planu nauczania w ramach projektu edukacyjnego zatytułowanego “Jak zaciekawić poezją w szkole ?” I tym razem, podobnie jak na pierwszym, zimowym spotkaniu, gościliśmy w naszej kawiarence bardzo dla nas ważnych gości: Panią Dyrektor Marzannę Geisler, Panią Wicedyrektor Wiesławę Mułę, Panią Beatę Goralewską , Pana Krzysztofa Chorążaka oraz naszych drogich Rodziców, którzy licznie przybyli, aby wspierać i współtworzyć nasze projektowe pomysły.

Przedmiotem prezentacji w tej edycji kawiarenki były sylwetki i twórczość dwóch wybitnych polskich poetów – Adama Mickiewicza i Juliana Tuwima.

SWP

Wybrane utwory z ich bogatego dorobku zaprezentowane zostały zgromadzonej na sali publiczności. Mogliśmy wysłuchać recytacji wybranych wierszy, a także zobaczyć scenki dramowe, będące ilustracjami do niektórych z nich. Po każdej prezentacji następowała runda zadań dla publiczności, podzielonej na cztery zespoły. Każdy z nich gromadził na swoim koncie punkty (zapisywane na tablicy przez przedstawiciela Rodziców), próbując udowodnić, że uważnie i ze zrozumieniem słuchał prezentowanych wierszy. Rywalizacja była wyrównana, choć w każdej części wyłoniliśmy zwycięzców, którzy nagrodzeni zostali brawami i drobnymi upominkami.

SWP

Jak przystało na kawiarenkę, spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez Rodziców, którym serdecznie dziękujemy za wszelką pomoc. Ich pełne entuzjazmu zaangażowanie w realizację projektu było dla nas bardzo cenne i motywowało nas do działania.

Wiosenne spotkanie w kawiarence literackiej kończy zaplanowane przez nas działania związane z projektem “Jak zaciekawić poezją w szkole?”

Chcielibyśmy w związku z tym podziękować wszystkim, którzy brali w nim udział- zarówno tym, którzy przygotowywali kolejne etapy, jak i tym , którzy byli naszą (aktywną!) publicznością.

SWP

Podsumowując zrealizowany przez nas projekt stwierdzamy, że był on bardzo dobrą sposobnością uczenia się przez zabawę. Jednocześnie mieliśmy okazję twórczo rozwijać współpracę między uczniami, rodzicami i szkołą, a tym samym przyczyniać się do integrowania całej szkolnej społeczności.

Po zakończeniu spotkania zgodnie stwierdziliśmy, że LUBIMY PROJEKTY!

Koordynatorem projektu była p.Anna Sardis


http://ateny.orpeg.pl
MATERIAŁY MULTIMEDIALNE ZAMIESZCZONE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ BEZ INGERENCJI REDAKCJI


facebook