ŚWIAT POLONII

PREZENTOWANE INFORMACJE POCHODZĄ OD OSÓB PRYWATNYCH, MEDIÓW I ORGANIZACJI POLONIJNYCH. REDAKCJA "ŚWIATA POLONII" STOWARZYSZENIA NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ICH PRAWDZIWOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŹRÓŁO WIEDZY O ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW.


2018-04-16 Dom Polonii na Wschodzie pamięta! Ukraina     Dom Polonii na Wschodzie

Członkowie Domu Polonii na Wschodzie uczestniczyli w Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Charkowie i poległych pod Smoleńskiem.
17 czerwca 2000 roku w Piatichatkach otwarto Cmentarz Ofiar Totalitaryzmu wzniesiony w latach 1999–2000 według projektu Zdzisława Pidka. Był pierwszym Cmentarzem Katyńskim.
Następnie katyńskie memoriały pojawiły się w Katyniu (obw. smoleński FR), Miednoje (obw. twersk, FR) oraz w Bykowni pod Kijowem.
Cmentarz w Piatichatkach powstał z inicjatywy Federacji Rodzin Katyńskich.
Spoczywa na nim 4 302 oficerów Wojska Polskiego i polskich cywili zamordowanych w 1940 przez NKWD oraz około 2 000 Ukraińców, Rosjan i Żydów zamordowanych przez NKWD w latach 1937–1938.

SWP

“W hołdzie ponad 4300 oficerom Wojska Polskiego – jeńcom wojennym z obozu w Satrobielsku i sowieckich więzień zamordowanym przez NKWD wiosną 1940 r. w Charkowie. Naród polski”


27 czerwca 1998 r. Prezydenci Polski i Ukrainy położyli w tym miejscu, poświęcony przez Ojca Świętego Jana Pawła II, kamień węgielny pod budowę Cmentarza Ofiar Totalitaryzmu, oficerów Wojska Polskiego oraz mieszkańców Charkowa i ziemi charkowskiej zamordowanych przez NKWD w Charkowie.

cierpieniu – prawdę,
umarłym – modlitwę.
W obliczy Boga wszechmogącego rodacy.


Warszawa – Charków 1998 r.

SWP

SWP

Pomnik ukraińskich intelektualistów zamordowanych przez NKWD w latach 1937–38

MATERIAŁY MULTIMEDIALNE ZAMIESZCZONE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ BEZ INGERENCJI REDAKCJI


facebook