ŚWIAT POLONII

PREZENTOWANE INFORMACJE POCHODZĄ OD OSÓB PRYWATNYCH, MEDIÓW I ORGANIZACJI POLONIJNYCH. REDAKCJA "ŚWIATA POLONII" STOWARZYSZENIA NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ICH PRAWDZIWOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŹRÓŁO WIEDZY O ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW.


2018-04-16 V edycja Konkursu „Mistrz Ortografii” zakończona! Białoruś     http://znadniemna.pl

Rekordową liczbę uczestników – ponad 150 młodych ludzi, uczących się języka polskiego – zgromadziła tegoroczna V edycja dorocznego Republikańskiego Konkursu „Mistrz Ortografii”, organizowanego przez Związek Polaków na Białorusi we współpracy z Podlaskim Oddziałem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i Uniwersytetem Humanistyczno- Przyrodniczym w Siedlcach przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Grodnie.SWP

Prezes ZPB Andżelika Borys ogłasza rozpoczęcie Konkursu


O główną nagrodę Konkursu – miejsce w składzie delegacji, która w lipcu odwiedzi Pałac Prezydencki w Warszawie i spotka się z Pierwszą Damą RP Agatą Kornhauser-Dudą – rywalizowali 15 kwietnia w Grodnie młodzi ludzie, uczący się języka polskiego w Szkołach Polskich w Grodnie i Wołkowysku, a także w ośrodkach edukacyjnych Grodna, Mińska, Brześcia, Mohylewa, Baranowicz, Lidy, Wołkowyska, Brasławia i innych miejscowości.

SWP

Jurorki Anna Kietlińska, prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” (przewodnicząca Jury) i dr Barbara Olech z Uniwersytetu w Białymstoku, a także konsul RP Andrzej Raczkowski z Konsulatu Generalnego RP w Grodnie, witają uczestników Konkursu


Zadaniem konkursowym było napisanie dyktanda, którego tekst na potrzeby Republikańskiego Konkursu „Mistrz Ortografii 2018” przygotowała dr Barbara Stelingowska z Uniwersytetu Humanistyczno- Przyrodniczego w Siedlcach.

Zgodnie z regulaminem uczestnicy Konkursu zostali podzieleni na dwie grupy: uczniowie klas od 6 do 8 oraz starszoklasiści, czyli młodzież, uczęszczająca do klas od 9 do 11.

SWP

Tekst dyktanda dla młodszej grupy wiekowej czyta dr Barbara Olech


W obu grupach wiekowych Jury na czele z prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Anną Kietlińską przyznało miejsca od pierwszego do trzeciego oraz wyróżnienia w dwóch kategoriach:

- Szkoły z polskim językiem wykładowym oraz klasy z językiem polskim nauczanym jako przedmiot;
- Szkoły społeczne, parafialne i kółka języka polskiego – tzw. fakultatywy.

SWP

Anna Kietlińska czyta tekst dyktanda dla starszej grupy wiekowej


W pierwszej kategorii konkursowej laureatami Konkursu „Mistrz Ortografii” w młodszej grupie wiekowej zostali:

I miejscei tytuł „Mistrz Ortografii 2018” zdobyli ex aequo dwaj uczniowie Polskiej Szkoły w Grodnie – Stanisław Popko i Bogdan Kiewlak;

II miejsce ex aequo otrzymały uczennice tejże instytucji oświatowej – Olga Romańczuk i Daria Nagat;

III miejsce zostało przyznane także dwóm uczennicom Polskiej Szkoły w Grodnie – Weronice Trosko i Wioletcie Zaniewskiej.

Wyróżnienia w tej kategorii konkursowej otrzymały:

Paulina Kłunejko (Polska Szkoła w Wołkowysku),
Wirsawia Trejgis (Polska Szkoła w Wołkowysku) oraz
Arina Milko(Polska Szkoła w Grodnie).

SWP

Prace konkursowe sprawdzają dr Barbara Olech i red. Andrzej Pisalnik


Wśród uczniów szkół społecznych, parafialnych i kółek języka polskiego w młodszej grupie wiekowej I miejsce i tytuł „Mistrz Ortografii 2018” zdobyła Weronika Szepielewicz z Polskiej Szkoły Społecznej przy ZPB w Grodnie.

Na II miejscu uplasowała się jej koleżanka z Polskiej Szkoły Społecznej przy ZPB w Grodnie Milena Prokopienko.
Miejsce III zostało przyznane ex aequo dwom uczennicom Społecznej Szkoły Polskiej im. Tadeusza Rejtana w Baranowiczach Wioletcie Żukowskiej oraz Alinie Burec.

Wyróżnionych w tej kategorii okazało się siedmiu uczestników Konkursu:

Barbara Ostrowska(Społeczna Szkoła Polska im. Tadeusza Rejtana w Baranowiczach),
Paulina Nowicka (Społeczna Szkoła Polska im. Tadeusza Rejtana w Baranowiczach),
Ksenia Gulaj (Polska Szkoła Społeczna przy ZPB w Grodnie),
Daniel Michałowicz(Polska Szkoła Społeczna przy ZPB w Lidzie),
Nikita Michałowicz (Polska Szkoła Społeczna przy ZPB w Lidzie),
Nadzieja Glińska (Szkoła Średnia nr 2 w Mohylewie) oraz
Tatiana Sazon (Liceum Społeczne im. E. Orzeszkowej przy ZS „Polska Macierz Szkolna”).

SWP

Pracę konkursową sprawdza nauczycielka języka polskiego w Polskiej Szkole Społecznej przy ZPB w Grodnie mgr Danuta Karpowicz


Wśród młodzieży, uczącej się w klasach od 9 do 11 szkół z polskim językiem wykładowym, I miejsce i tytuły „Mistrz Ortografii 2018” przyznano ex aequo uczennicom Polskiej Szkoły w Grodnie Darii Predko oraz Ewelinie Bondarenko.
Jury w tej kategorii konkursowej przyznało także dwaII miejsca: Teresie Romańczuk z Polskiej Szkoły w Grodnie oraz Alicji Zielińskiej z Polskiej Szkoły w Wołkowysku.
Na miejscu III uplasował się w tej kategorii uczeń Polskiej Szkoły w Grodnie Robert Tawrel.
Troje uczniów Polskiej Szkoły w Grodnie w starszej grupie wiekowej otrzymało od Jury Dyplomy z wyróżnieniem. Są to: Karina Sajko, Jana Markielewicz oraz Arseniusz Radkiewicz.

SWP

Wręczenie Dyplomów uczestnictwa i upominków


Następująco wyglądają wyniki rywalizacji w starszej grupie wiekowej wśród uczniów szkół społecznych, parafialnych i kółek języka polskiego:

I miejsce i tytuł „Mistrz Ortografii 2018” zdobyła Diana Gołubichaze Społecznej Szkoły Polskiej im. Tadeusza Rejtana w Baranowiczach;
II miejsce przyznano

Władysławowi Aleszczykowi z Gimnazjum nr 2 w Grodnie;
III miejsce ex aequo zdobyły:

Paulina Żukowska ze Społecznej Szkoły Polskiej im. Tadeusza Rejtana w Baranowiczach oraz Aleksandra Sciepancowa z Polskiej Szkoły Społecznej przy ZPB w Grodnie.

W tej kategorii konkursowej Jury przyznało siedem Dyplomów z wyróżnieniem. Otrzymali je:

Roman Aleszczyk (Szkoła Średnia nr 23 w Grodnie),
Diana Krumpan(Polska Szkoła Społeczna przy ZPB w Lidzie),
Nikita Jakusz(Polska Szkoła Społeczna przy ZPB w Brześciu),
Maria Szymanowska(Polska Szkoła Społeczna przy ZPB w Grodnie),
Wiktoria Stryżko(Szkoła Średnia nr 1 w Brasławiu),
Elżbieta Stasiuk Gimnazjum nr 1 w Grodnie) oraz
Julia Orech (Szkoła Średnia nr 2 w Mohylewie).

SWP

Prezes ZPB Andżelika Borys ogłasza przybycie na uroczystość podsumowania Konkursu „Mistrz Ortografii 2018” wysokich gości


Wszyscy uczestnicy Konkursu „Mistrz Ortografii 2018” otrzymali od organizatorów także Dyplomy uczestnictwa oraz upominki.

Uroczyste podsumowanie Konkursu „Mistrz Ortografii 2018” zaszczyciła obecnością przebywająca z wizytą w Grodnie Wicemarszałek Senatu RP Maria Koc, z którą do sali aktowej ZPB przybyli: konsul generalny RP w Grodnie Jarosław Książek z małżonką Elżbietą oraz radca Ambasady RP w Mińsku Marcin Wojciechowski.

SWP

Uroczystość podsumowania Konkursu zaszczycili obecnością (od prawej): Wicemarszałek Senatu RP Maria Koc, konsul generalny RP w Grodnie Jarosław Książek i radca Ambasady RP w Mińsku Marcin Wojciechowski

Witając wysokich gości organizator Konkursu „Mistrz Ortografii 2018” prezes ZPB Andżelika Borys zaznaczyła, że przeprowadzenie tak dużych przedsięwzięć oświatowych, jakim jest konkurs ortograficzny, gromadzący dzieci i młodzież uczącą się języka polskiego z całej Białorusi, nie byłoby możliwe bez pomocy płynącej z Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz bez wsparcia ze strony pracujących na Białorusi polskich dyplomatów.

Wicemarszałek Senatu RP Maria Koc, ciepło witając zgromadzonych na sali uczestników i organizatorów Konkursu, podkreśliła z kolei, że płynąca z Polski pomoc byłaby bezużyteczna, gdyby Polacy na Białorusi nie chcieli uczyć się języka ojczystego. – Wasza tak liczna tutaj obecność jest najlepszym potwierdzeniem tego, że ta pomoc trafia we właściwe ręce i jest należycie wykorzystywana – mówiła Maria Koc, dziękując Andżelice Borys i Związkowi Polaków na Białorusi za organizację Konkursu „Mistrz Ortografii”, w którym każdego roku biorą udział uczniowie tak wielu ośrodków edukacji, działających w różnych zakątkach Białorusi.

Wicemarszałek Senatu RP ujawniła, że rozmawiała o problemach polskiej oświaty z władzami obwodu grodzieńskiego. – Zdaję sobie sprawę z tego, jakie trudności musicie pokonywać, organizując na Białorusi naukę języka polskiego – mówiła, zwracając się do prezes Andżeliki Borys i nauczycieli języka polskiego, towarzyszących uczniom, biorącym udział w konkursie ortograficznym. Zwracając się do młodzieży Maria Koc oświadczyła, że każdy, kto przystąpił do konkursu powinien się czuć mistrzem polskiej ortografii. – Język polski wcale nie jest przecież łatwy i my, dorośli, doskonale o tym wiemy, gdyż czasem sami popełniamy błędy ortograficzne. Tym większej pochwały zasługujecie wy, młodzi ludzie, uczący się języka polskiego tutaj na Białorusi! – oświadczyła Maria Koc.

SWP

Wicemarszałek Senatu RP Maria Koc wita uczestników i organizatorów Konkursu „Mistrz Ortografii 2018”

Po rozdaniu Dyplomów i tytułów „Mistrz Ortografii 2018” laureaci i uczestnicy Konkursu z radością pozowali do zdjęć z organizatorami zmagań z polską ortografią i wysokimi gośćmi.


http://znadniemna.pl
MATERIAŁY MULTIMEDIALNE ZAMIESZCZONE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ BEZ INGERENCJI REDAKCJI


facebook