ŚWIAT POLONII

PREZENTOWANE INFORMACJE POCHODZĄ OD OSÓB PRYWATNYCH, MEDIÓW I ORGANIZACJI POLONIJNYCH. REDAKCJA "ŚWIATA POLONII" STOWARZYSZENIA NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ICH PRAWDZIWOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŹRÓŁO WIEDZY O ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW.


2018-04-16 Rok Polski w Dnipro Ukraina     Ośrodek Kultury Polskiej im. Karola Wojtyły

Do dziesięcioletniego jubileuszu istnienia, 11 kwietnia 2018 roku, Dniepropetrowska Regionalna Społeczna Organizacja "Ośrodek Kultury polskiej im. Karola Wojtyły" razem z Dniprowskim Domem Sztuk otworzyli Rok Polski w Dnipro.

Uczestnicy Folklorystycznego Zespołu "Źródło" (kierownik М. Skórska), występował z kompozycją wierszową Marii Konopnickiej.
W imprezie przyjęli uczestnictwo profesor Roman Dyczkowski, kierownik Ukraińsko-Polskiego Centrum Dniprowskiej Politechniki, malarz-grafik Irena Syzonenko, kierowniczka Ukraińsko-Polskiego Centrum Uniwersytetu Celnej Sprawy i Finansów, również dziecięcy zespół "Koło" (kierownik А.Barwinow)


Maria Skórska
MATERIAŁY MULTIMEDIALNE ZAMIESZCZONE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ BEZ INGERENCJI REDAKCJI


facebook