ŚWIAT POLONII

PREZENTOWANE INFORMACJE POCHODZĄ OD OSÓB PRYWATNYCH, MEDIÓW I ORGANIZACJI POLONIJNYCH. REDAKCJA "ŚWIATA POLONII" STOWARZYSZENIA NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ICH PRAWDZIWOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŹRÓŁO WIEDZY O ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW.


2018-04-15 Polska Katolicka Szkoła im. św. Błażeja w Chicago współpracuje z UMCS Stany Zjednoczone Ameryki     Margaret Tys

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie współpracuje z naszą szkołą już trzeci rok.
W Lipcu 2017 Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej odbyło się spotkanie z przedstawicielami Polskiej Katolickiej Szkoły im. św. Błażeja w Chicago. UMCS reprezentowali: Prorektor ds. Studenckich prof. dr hab. Urszula Bobryk, Dyrektor Centrum Promocji Marcin Gołębiowski, Pełnomocnik Rektora ds. Studenckich dr Ewelina Panas oraz dr hab. Grzegorz Janicki z Zakładu Geoekologii i Paleogeografii. Z ramienia Szkoły gościliśmy Panią Dyrektor mgr Małgorzatę Tys. W trakcie spotkania podpisano umowę międzynarodową o utworzeniu Honorowego Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego UMCS. Dyrektorem Centrum na Stany Zjednoczone została Małgorzata Tys.

UMCS oraz Szkoła. im. św. Błażeja miały okazję współpracować już wcześniej. Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS wraz z naszą szkołą zorganizowały I Polonijną Olimpiadę Geograficzną w USA dla uczniów szkół średnich. Podczas spotkania prof. Bobryk miała okazję osobiście pogratulować laureatce ww. olimpiady, która przyleciała do Polski wraz z rodziną. Główną nagrodą dla zwycięzców były indeksy na studia geograficzne na naszym Uniwersytecie.


Dyrektor Polskiej Katolickiej Szkoły im. św. Błażeja w Chicago Margaret Tys
MATERIAŁY MULTIMEDIALNE ZAMIESZCZONE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ BEZ INGERENCJI REDAKCJI


facebook