ŚWIAT POLONII

PREZENTOWANE INFORMACJE POCHODZĄ OD OSÓB PRYWATNYCH, MEDIÓW I ORGANIZACJI POLONIJNYCH. REDAKCJA "ŚWIATA POLONII" STOWARZYSZENIA NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ICH PRAWDZIWOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŹRÓŁO WIEDZY O ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW.


2018-04-15 tydzień polski w biszkeku Kirgistan     PSKO "Odrodzenie"

W ramach Tygodnia Polskiego w Biszkeku, zorganizowanego przez Ambasadę RP w Astanie oraz Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Odrodzenie" w Biszkeku w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości odbyła się wystawa "Tradycje i współczesność Tatarów Polskich Muzułmanów" oraz wykład ambasadora Selima Chazbijewicza na Kirgiskim Uniwersytecie Narodowym im. J. Balasagyna. Mieliśmy również przyjemność wysłuchać koncertu polskiego pianisty Przemysława Witka a młodzież ucząca się języka polskiego brała udział w konkursie wiedzy historycznej.
To tylko część z wyjątkowo bogatego programu obchodów tak ważnego dla Polaków święta.


PSKO "Odrodzenie"
MATERIAŁY MULTIMEDIALNE ZAMIESZCZONE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ BEZ INGERENCJI REDAKCJI


facebook