ŚWIAT POLONII

PREZENTOWANE INFORMACJE POCHODZĄ OD OSÓB PRYWATNYCH, MEDIÓW I ORGANIZACJI POLONIJNYCH. REDAKCJA "ŚWIATA POLONII" STOWARZYSZENIA NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ICH PRAWDZIWOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŹRÓŁO WIEDZY O ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW.


2018-04-15 Finał olimpiady polonistycznej w Warszawie: uczennice „Syrokomlówki“ wśród laureatów Litwa     http://l24.lt

Dwie uczennice Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie – Dorota Sokołowska i Ewa Mincevičiūtė – znalazły się wśród laureatów XLVIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

W sobotę wyłoniono w Warszawie lauretów XLVIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, która odbywała się w dniach 11-14 kwietnia w polskiej stolicy i Konstancinie.

Tytuł laureata otrzymało 39 osób, a wśród nich dwie przedstawicielki z Litwy – Dorota Sokołowska i Ewa Mincevičiūtė. Obie są uczennicami Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie. Należy zaznaczyć, że wilnianki są jedynymi laureatami spoza Polski.

Dorota Sokołowska zajęła II lokatę, zgromadziła 85 punktów. Ewie Mincevičiūtė z 79 punktami przypadła III lokata.

Podczas finału olimpiady polonistycznej na Litwie Sokołowska zajęła pierwsze miejsce, a Mincevičiūtė – drugie. Obie uczennice do olimpiady przygotowała nauczycielka języka polskiego Grażyna Berdešiūtė-Starynina.

SWP

Dorota Sokołowska (na zdjęciu od lewej) i Ewa Mincevičiūtė – laureatki XLVIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego


W finale XLVIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego najwięcej punktów – 89 – zdobył Tymon Miller z Warszawy. I lokata przypadła ogółem dla 5 finalistów, wszyscy pochodzą z Polski.

Na XLVIII Olimpiadę Literatury i Języka Polskiego w Warszawie ogółem zostało oddelegowanych 10 młodych Polaków z Wileńszczyzny.

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego w Polsce prowadzona jest bez przerwy od 1970 r. Od roku 1989 Olimpiada przeprowadzana jest w środowiskach polskich na Litwie, Białorusi, Ukrainie, Łotwie, w Czechach, a ostatnio także na Węgrzech i na Słowacji. Najlepsi otrzymują stypendium Rządu RP na studiowanie filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim.


L24.lt (Marlena Paszkowska)
MATERIAŁY MULTIMEDIALNE ZAMIESZCZONE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ BEZ INGERENCJI REDAKCJI


facebook