SWP
2022-05-13 KONFERENCJA METODYCZNA "UCZEŃ MIGRUJĄCY W POLSKIM SYSTEMIE EDUKACYJNYM" Polska

W Domu Polonii Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie odbyła się - po przerwie spowodowanej ograniczeniami pandemicznymi - długo wyczekiwana konferencja metodyczna w formule hybrydowej dla nauczycieli "Uczeń migrujący w polskim systemie edukacyjnym" zorganizowana przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska.

Temat szczególnie ważny w obliczu ukraińskiego uchodźstwa, które znalazło schronienie w naszym kraju w wyniku rosyjskiej agresji, ale też nie nowy, bowiem zagadnieniem metodyki kształcenia uczniów nie władających językiem polskim Wspólnota Polska zajmuje się już od wielu lat i ma na tym polu niemałe doświadczenia.

Niemal 50. nauczycieli z zainteresowaniem i zaangażowaniem uczestniczyło w konferencji, zaś na podstawie uwag i wniosków należy stwierdzić, że poruszane tematy wymagają dalszego metodycznego pogłębienia, co stanie się w ramach kolejnych spotkań i szkoleń.

Radę Programową konferencji tworzyli:

prof. Halina Grzymała – Moszczyńska (UJ)
prof. Jan Miodek (UWr)
prof. Danuta Krzyżyk (UŚ)
dr hab. Anna Seretny (UJ)
dr hab. Anna Dunin – Dudkowska (UMCS)

Wykłady - warsztaty - debata

Wykład:
Mig-racja! Uczeń migrujący w systemach edukacyjnych na podstawie doświadczeń Stowarzyszenia „Wspólnota Polska"
- Katarzyna Czyżycka

Wykład:
Psychologiczne aspekty pracy w klasie z dziećmi uchodźczymi
- prof. Halina Grzymała - Moszczyńska

Debata:
Praca w grupie niejednorodnej językowo i warsztat: TIK w szkole jako narzędzie międzynarodowe i międzypokoleniowe
- Katarzyna Czyżycka Katarzyna Władyka Magdalena Morawska Barbara Chyłka

Wykład interaktywny:
NAPISZ TO! Czyli o technikach nauki pisania dzieci i młodzieży niepolskojęzycznej
- Prof. Danuta Krzyżyk

Wykład:
Literatura bez granic. Jak w praktyce wykorzystać metody JPJO do kształcenia literackiego dzieci i młodzieży z Ukrainy?
- dr Karolina Szymborska

Warsztat:
Język większościowy a język mniejszościowy. Nabywanie i nauczanie JPJO dzieci młodszych
- Katarzyna Czyżycka

stoliki eksperckie

Prof. Danuta Krzyżyk - członek Rady Języka Polskiego, ekspert MEN
Olga Suchcicka - lektor języka polskiego jako obcego, lektor języka ukraińskiego
Barbara Ciesielska, Magdalena Morawska - nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 4 w Pułtusku od 2016 r. uczące dzieci z Kazachstanu niemowiące po polsku


Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział!


Zdjęcia: © Agata Pawłowska - Polonijna Agencja Informacyjna


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów