SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2021-10-14 Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej Polska

Szanowni Państwo, Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy, Wszyscy zaangażowani w szkolnictwo polonijne na całym świecie.

W czasach, kiedy rodziła się europejska edukacja, Sokrates mawiał skromnie "Ja nie mogę nauczyć nikogo niczego. Ja tylko mogę sprawić aby inni zaczęli myśleć." My dodalibyśmy - myśleć i czuć, czuć po polsku. Tak odczytujemy naszą rolę i powołanie, bo bez tej pasji i żaru niosącego patriotyczne wartości nasza praca nie wyróżniałaby się niczym szczególnym, A tak, zarówno dzięki przekazywanej wiedzy jak też swoim osobistym przykładem, dbacie Państwo o zachowanie polskiej tożsamości niezależnie od miejsca gdzie zasiadają w szkolnych ławkach nasza młodzież i dzieci.

Jestem przekonany, że będzie tak nadal i przez kolejne lata wspólnie starać się będziemy w coraz doskonalszej i ciekawej formie inspirować młode pokolenie Polonii do poznawania kultury i historii ich przodków. Wszak Stanisław Staszic pouczał, że "Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu: dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nada." W tym dziele Wasza rola jest nie do przecenienia.

W Dniu Święta Edukacji Narodowej życzę Państwu zawodowej satysfakcji i sił w kontynuowaniu tak potrzebnej dla Polonii edukacyjnej misji. Jestem dumny, że Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” współpracuje z tak znakomitymi pedagogami! Z ufnością też patrzę w przyszłość, bo przecież "Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie". Dzięki Waszej pracy możemy być o to spokojni.

Dariusz Piotr Bonisławski
Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

Dzień Edukacji Narodowej. Warszawa 2021

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"