SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2021-03-30 XVII Olimpiada Języka Polskiego w Niemczech Niemcy

Drodzy Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele, serdecznie zapraszamy uczniów polonijnych do udziału w XVII edycji Olimpiady Języka Polskiego w Niemczech.

To już siedemnasty raz uczniowie mieszkający w Niemczech i uczący się języka polskiego w różnych formach nauczania mają możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności polonistycznych.

Czas, w którym zapraszamy uczniów do  współzawodnictwa, jest wyjątkowy. Pandemia spowodowała, że realizacja tego typu projektów edukacyjnych została ograniczona lub wstrzymana. Mimo niesprzyjających warunków chcemy jednak zorganizować Olimpiadę, która od 17 lat sprzyja kształceniu uczniowskich sprawności przedmiotowych i ponadprzedmiotowych, propaguje wśród młodego pokolenia literaturę polską i czytelnictwo,  kształci szacunek do polskiego dziedzictwa kulturowego i literackiego oraz do języka polskiego, a także integruje środowisko polonijne.

W tym roku wprowadziliśmy do regulaminu Olimpiady zmiany, które – mamy nadzieję –  umożliwią sprawne i bezpieczne przeprowadzenie Olimpiady w warunkach pandemii.

Zachęcamy wszystkich uczniów polonijnych do wzięcia udziału w tegorocznej edycji zawodów, która będzie przeprowadzona w nowej formule. Jesteśmy przekonani, że wysiłek włożony w przygotowanie do Olimpiady przyniesie wspaniałe efekty i ogromną satysfakcję zarówno uczniom, jak i nauczycielom.

Zapraszamy uczniów mieszkających w Niemczech do tej przygody z językiem polskim, która ma na celu przybliżenie polskiej tradycji literackiej i umocnienie tożsamości kulturowej.

Zapraszamy !


Organizatorzy XVII Olimpiady Języka Polskiego w Niemczech:

  1. Komitet Organizacyjny XVII Olimpiady Języka Polskiego w Niemczech,
  2. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”,
  3. Wydział Konsularny Ambasady RP w Berlinie,
  4. Konsulat Generalny RP w Hamburgu,
  5. Konsulat Generalny RP w Kolonii,
  6. Konsulat Generalny RP w Monachium.


Materiały

REGULAMIN XVII Olimpiady Języka Polskiego w Niemczech
REGULAMIN​_XVII​_Olimpiady​_Języka​_Polskiego​_w​_Niemczech.pdf 0.46MB

Propozycje Lektur
PROPOZYCJE​_LEKTUR.pdf 0.21MB

Lista wierszy
Lista​_utworów​_lirycznych​_do​_analizy​_i​_interpretacji.pdf 0.16MB

Teksty Finał Olimpiady
teksty​_finał.pdf 0.22MB

Plakat XVII Olimpiada Języka Polskiego w Niemczech
Plakat​_XVII​_Olimpiada​_Języka​_Polskiego​_w​_Niemczech.png 0.32MB

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"