SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2021-03-29 Oświadczenie Wspólnoty Polaków w Górnej Austrii Polska

Z wielkim zaniepokojeniem obserwujemy działania władz Białorusi wymierzone w Związek Polaków na Białorusi, w tym aresztowanie Andżeliki Borys i Andrzeja Poczobuta.

Zgodnie z Traktatem zawartym między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białorusi o dobrym sąsiedztwie i przyjaźni z dnia 23 czerwca 1992 roku polskie mniejszości narodowe na Białorusi mają prawo do swobodnego zachowania, rozwijania i wyrażania swojej tożsamości etnicznej, kulturowej, językowej i religijnej, bez jakiejkolwiek dyskryminacji i w warunkach pełnej równości wobec prawa. Przynależność do mniejszości narodowej jest sprawą indywidualnego wyboru dokonywanego przez osoby i nie mogą z tego wynikać dla niej żadne negatywne następstwa.

Zarząd Wspólnoty Polaków w Górnej Austrii solidaryzuje się z Polonią na Białorusi i apeluje do władz Białorusi o przestrzeganie obowiązującego prawa międzynarodowego i zaniechanie wszelkich form prześladowania działaczy organizacji polonijnych.

Wspólnota Polaków w Górnej Austrii


Zdjęcie - montaż: Polonijna Agencja Informacyjna SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"