2019-12-03 Warsztaty z mazura i kujawiaka czyli ćwiczenie uczyni cię mistrzem Polska

Polonia z Ameryki Południowej liczną grupą zjawiła się w naszej Ojczyźnie. W ramach działań Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" naukę, warsztaty i szkolenia odbywają jednocześnie nauczyciele i tancerze. Dzisiaj podglądamy drugą grupę, dla której odbyły się pierwsze warsztaty taneczne uczestników szkolenia z Zespołem Pieśni i Tańca Śląsk z Brazylii i Argentyny.

Warsztaty prowadziła pani Aleksandra Żaczkova. Uczestnicy powtarzali podstawy kujawiaka, którego będą jeszcze udoskonalać. Po południu będą ćwiczyć mazura.

Szkolenie organizowane jest przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" ze środków Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą oraz ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

KUJAWIAKMAZUR

Kolejnym tańcem, którego znajomość mogli udoskonalić choreografowie z Ameryki Południowej był mazur. Warsztaty prowadził sam Jarosław Świątek - kierownik artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk, znany już niektórym uczestnikom z Kongresu Młodzieży Polonijnej w Kurytybie.Zdjęcia: Joanna Grabek © Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

ORGANIZACJA - STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu
w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonia i Polakami za granicą.Przedsięwzięcie finansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.


PATRONAT MEDIALNYSTOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"

facebook