2019-11-30 Nauczycielski koniec listopada we Wspólnocie Polskiej Polska

Jesień w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" obfituje w wydarzenia:

  • w Chicago odbywają się warsztaty w ramach stażu metodycznego dla nauczycieli
  • w Sztokholmie trwa szkolenie dla nauczycieli uczących języka polskiego jako ojczystego w szkołach szwedzkich,
  • w Toruniu trwa konferencja szkoleniowa dla nauczycieli ze szkół z polskim językiem nauczania działających w obcych systemach edukacyjnych. Przyjechały reprezentantki placówek oświatowych z Polski i razem ze szkołami polskimi z Czech, Litwy i Ukrainy biorą udział w warsztatach zapoznawczych Szkoła 6.0.
  • w Paryżu rozpoczyna się trzeci zjazd Akademii Języka Polskiego!

... co jeszcze? ... proszę obserwować portale Wspólnoty Polskiej. Do końca roku jeszcze wiele się wydarzy.W ubiegłym tygodniu

  • w Olsztynie odbyła się III Konferencja Metodyczna Oświata polska na Wschodzie - Język Polski bez tajemnic.
  • w Dosze w Katarze zajęcia o dwujęzyczności dla nauczycieli i rodziców.
  • W Kanadzie warsztaty metodyczne w Toronto dla nauczycieli zrzeszonych w Związku Nauczycielstwa Polskiego


STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"

facebook