2019-11-22 Sytuacja mniejszości i organizacji polskich w państwach sąsiedzkich – Trzy spojrzenia Polska

W dniach 21-22 listopada odbyła się w Warszawie międzynarodowa konferencja naukowa „Sytuacja mniejszości i organizacji polskich w państwach sąsiedzkich – Trzy spojrzenia”. Organizatorami konferencji była Europejska Unia Wspólnot Polonijnych oraz Wydział nauk politycznych i stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim (WNPiSM UW).

W uroczystej sesji inauguracyjnej, którą prowadził Tadeusz Adam Pilat, organizator, prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, udział m.in. wzięli dr hab. Maciej Duszczyk, prorektor ds. naukowych Uniwersytetu Warszawskiego; dr Justyna Godlewska-Szyrkowa, prodziekan ds. studenckich WNPiSM UW; prof. Dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk, kierownik Katedry Prawa i Instytucji Unii Europejskiej WNPiSM UW; Dariusz Piotr Bonisławski, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”; Swoją obecnością zaszczycili m.in.: Kazimierz Michał Ujazdowski, Przewodniczący Senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą; Grzegorz Seroczyński, dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu RP, Joanna Fabisiak, Sejm RP; Iwona Kozłowska, dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w MSZ; Ewa Czerniawska, z Kancelarii Prezydenta RP; dr Witold Rybczyński, Collegium Civitas.

Szwecję reprezentowała Teresa Sygnarek, wiceprezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.

Oprócz prezesów i reprezentantów Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych oraz zaproszonych gości w konferencji, zarówno podczas prelekcji, jak i paneli tematycznych wzięli udział studenci Uniwersytetu Warszawskiego.

Konferencja rozpatrywała m.in. sprawy edukacji polskiej oraz przyszłości mniejszości polskich w krajach sąsiedzkich. Pod lupę wzięto Litwę, Rosję, Białoruś, Ukrainę, Czechy i Niemcy. Obrady pokazały, że istnieje potrzeba kontynuacji i pogłębienia problematyki.


STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"

facebook