2019-11-17 Konferencja Organizacji Polonijnych (KOP) w Londynie Wielka Brytania

Konferencja Organizacji Polonijnych (KOP) przyciągnęła do Londynu 50 liderów polonijnych środowisk NGO z całe Anglii. Podzielili się oni wiedzą i doświadczeniem w prowadzeniu organizacji i stowarzyszeń polonijnych, w zdobywaniu środków na działalność, wymienili pomysłami i nawiązali nowe kontakty.

Bardzo gościnnym i przyjaznym miejscem na tego typu spotkanie okazał się Wydział Konsularny Ambasady RP w Londynie. Na wydarzenie dojechali polonijni działacze m. in. z Liverpool, Bournemouth, Huntington, Braintree, Manchester, Shrewsbury, Norwich, Nottingham, Watford i wielu londyńskich dzielnic.

Uczestnicy poznali m. in. możliwości, jakie daje współpraca z samorządem lokalnym - prezentację przedstawiła Agnieszka Dychton, radna dzielnicy Watford, poznali zasady ubiegania się o wsparcie projektów polonijnych ze środków MSZ (prezentację przedstawił Radosław Gromski, konsul ds polonijnych) oraz ze środków Senatu RP poprzez współpracę ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska - prezentację przedstawiła Weronika Brączek, która specjalnie na Konferencję przyleciała z Warszawy do Londynu reprezentować SWP.Informacja na podstawie: Bo Warto - Polonijna Agencja Informacyjna
Fot. Gosia Skibińska,STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"

facebook