2019-11-15 Festiwal Partnerstw Polska

W Ostródzie rozpoczął się "Festiwal Partnerstw" organizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia "Wspólnota Polska". Celem wydarzenia jest upowszechnienie idei tworzenia partnerstw między szkołami polonijnymi, polskimi szkołami działającymi za granicą a polskimi oraz pozyskanie partnera do realizacji wspólnych projektów edukacyjnych w Szkole 6.0.

Dzięki współpracy z Polonią i Polakami mieszkającymi za granicą, polskie szkoły będę mogły znacząco urozmaicić swoją ofertę edukacyjną. Realizacja wspólnych pomysłów pozwoli dzieciom i młodzieży na zdobycie wartościowych umiejętności w zakresie pracy w zespole, odpowiedzialności za podejmowane działania oraz umożliwi dzieciom i młodzieży poznanie swoich rówieśników z innych krajów, a nauczycielom na wymianę doświadczeń w zakresie stosowanych rozwiązań i metod pracy. Dodatkowo integracja ze sobą młodych ludzi z dwóch krajów, których łączy Polska przyczyni się niewątpliwie do promocji obszarów, na których znajdują się szkoły biorące udział w projekcie. Do udziału zapraszamy władze samorządowe oraz dyrektorów i nauczycieli szkół polskich i polonijnych, aby zaprezentowali własne placówki i poznali inne szkoły, z którymi mogliby wejść we współpracę. Dla dyrektorów i nauczycieli planujemy cześć warsztatową, aby pozyskali nie tylko wiedzę ale też umiejętność przygotowania wspólnego projektu.

Podczas dwóch dni Festiwalu zaplanowano program tak aby był czas na dyskusję na poziomie władz samorządowych i dyrektorów szkół, którzy już realizują wspólne projekty oraz placówek i instytucji z obszaru edukacji jak ten proces wspierać.

Wydarzenie stanowi doskonałą okazję na znalezienie partnera i zainicjowanie współpracy.
STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"

facebook