2019-11-04 List Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Belgii do Prezesa Wspólnoty Polskiej Polska

Szanowny Pan Dariusz Piotr Bonisławski
Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

Polska Macierz Szkolna w Belgii za dwa lata będzie świętować swój okrągły jubileusz. Przez 70 lat nasza organizacja utrzymywała polskość wśród Polonii Belgijskiej. Jesteśmy dumni, że przez tak długi czas udało nam się przekazać młodemu pokoleniu Polaków mieszkających w Królestwie Belgii najważniejsze wartości patriotyczne i solidne podstawy w kształtowaniu swojej tożsamości narodowej. Działamy w głębokim przekonaniu, że takie wychowanie posłuży rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultury Europy i świata


Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Belgii
Barbara Wojda


PEŁNY TEKST LISTU PONIŻEJSTOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"

facebook