2019-10-31 Posiedzenie Komisji Młodzieży, Sportu i Turystyki Rady Krajowej Wspólnoty Polskiej Polska

W dniu 29 października 2019 r. (wtorek) o godz. 12.00 w siedzibie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Warszawie odbyło się ostatnie w tej kadencji posiedzenie Komisji Młodzieży, Sportu i Turystyki Rady Krajowej wraz z członkami Polonijnej Rady Konsultacyjnej Komisji Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Spotkanie rozpoczęło się od uroczystego otwarcia wystawy „Sport Polonijny 2019”, na której zaprezentowano I Młodzieżowe Polonijne Mistrzostwa Sportów Zimowych Krynica-Zdrój 2019, XXV Światowy Polonijny Sejmik Olimpijski PKOl oraz XIX Światowe Letnie Igrzyska Polonijne GDYNIA 2019.

Następnie ambasador dr Witold Rybczyński – przewodniczący Komisji, przedstawił Informację dotyczącą organizacji i prowadzenia Polonijnych Ośrodków Informacji dla Polonii w czasie Igrzysk Europejskich i Olimpiad. Ośrodek taki zafunkcjonował w tym roku podczas organizacji II Igrzysk Europejskich w Mińsku i okazał się olbrzymim sukcesem. Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski podziękował Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu, który był współautorem tego przedsięwzięcia oraz zapewnił o kontynuacji działań. Jak podkreślił – obecnie niezbędny jest impuls do odradzenia i jednoczenia Polonii w różnych krajach, a sport jest najlepszym ogniwem integrującym. Uczestnicy spotkania zgodnie przychylili się do idei i kierunku działania w tym obszarze.W kolejnym punkcie obrad Pan Tomasz Różniak – Skarbnik Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” przedstawił informację o przygotowaniach XIV Światowych Zimowych Igrzysk Polonijnych, które odbędą się w dniach 23-28 lutego 2020 r. w Krynicy Zdroju. Wzorem Igrzysk Letnich, gdzie postawiono na strategię rozwoju wieloletniego poprzez zwiększenie udziału dzieci i młodzieży w tego typu wydarzeniach, taki sam kierunek obrano do organizacji Igrzysk Zimowych w Krynicy Zdroju.

Kaja Gzyło – sekretarz Komisji, omówiła przebieg i wnioski z organizacji XIX Światowych Letnich Polonijnych Igrzysk w Gdyni.

W ostatnim punkcie obrad omówiono projekt organizacji krajowych polonijnych mistrzostw przed letnimi światowymi igrzyskami polonijnymi dla Litwy, Białorusi i Czech.

Na koniec spotkania Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski oraz ambasador dr Witold Rybczyński wręczyli zebranym dyplomy z podziękowaniem za zaangażowanie w prace Komisji Młodzieży, Sportu i Turystyki.


STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"

facebook