2019-08-06 Podsumowanie pobytu integracyjnego Polskiego Zespołu Folklorystycznego "Mazury" z Brazylii. Polska

W dniu 4 sierpnia br. Klub Studenta Polonijnego SWP w Warszawie wraz z Polskim Zespołem folklorystycznym ,,Mazury” z Mallet (Brazylia) podsumowały trzydniowy pobyt integracyjny.

W ramach rozpoczęcia współpracy pomiędzy KSP SWP a Zespołem ,,Mazury”, młodzież stworzyła plan działalności na przyszły rok, po czym nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy.

KLUB STUDENTA POLONIJNEGOSTOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"

facebook