2019-07-17 LATO Z POLSKĄ W OSTRÓDZIE Polska

W dn. 15-22 lipca w gościnnej Ostródzie przebywa 20 osobowa grupa z Łucka na Ukrainie. W pierwszych dniach pobytu młodzież odwiedziła Urząd Marszałkowski w Olsztynie, miała okazję obejrzeć seans w planetarium, a także zwiedziła Muzeum Etnograficzne w Olsztynku.

Dalsze dni obozu upłyną pod hasłem "Jestem Młodym Kopernikiem", a w poszukiwaniu śladów wybitego Polaka grupa uda się do Fromborka oraz Torunia. Oprócz wycieczek młodzież uczestniczy także w zajęciach edukacyjnych poświęconych umiejętności debatowania, formułowania własnych poglądów oraz umiejętności wystąpień publicznych.


Obóz organizowany jest przez Oddział Warmińsko-Mazurski SWP w OlsztynieProjekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.


LATO Z POLSKĄ - PRZEGLĄD WYDARZEŃ


STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"

facebook