2019-07-13 TELEWIZJA na LETNIEJ Akademii KULTURY I JĘZYKA POLSKIEGO W TORUNIU Polska

W projekcie Letniej Akademii w Toruniu uczestniczy 20 osobowa grupa z Ukrainy. To nauczycielki i studentki Pedagogicznego Uniwersytetu im. Iwana Franki w Drohobyczu. Pochodzą z miejscowości: Drohobycz, Berdyczów, Żytomierz, Nieżuchów, Podorożne, Włodzimierz Wołyński, Dnipro. Wszystkie uczestniczki należą do Zjednoczenia Nauczycieli Polskich w Drohobyczu.

Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika będą doskonalić język polski na warsztatach językowych i wykładach o tematyce historyczno-kulturowej, prowadzonych przez pracowników naukowych. Będą spotykać się z historią i kulturą Polski w muzeach galeriach, kościołach, będą poznawać piękno Ojczyzny ich pradziadów, dziadków, rodziców.

Letnia Akademia Kultury i Języka Polskiego sprzyjać będzie nawiązywaniu kontaktów oraz wymianie informacji, przydatnych w rozwijaniu działalności polonijnej w rodzimych środowiskach uczestników.
Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.


LETNIA AKADEMIA KULTURY I JĘZYKA POLSKIEGO W PORTALU WSPÓLNOTY POLSKIEJ

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"

facebook