2019-07-11 Spotkanie grup młodzieżowych "Lata z Polską" Polska

11 lipca 2019r. odbyło się spotkanie grup młodzieży uczestniczących w akcji "Lato z Polską" organizowanej przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" i współfinansowanej w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 roku.

W sali Maneż Domu Polonii w Pułtusku wystąpili w programie artystycznym przebywający na kolonii w Pułtusku uczestnicy z USA, Kanady, Singapuru, Uzbekistanu, Rosji, Mołdawii oraz młodzież z Grodna (przebywająca na koloniach w Wyszkowie na zaproszenie warszawskiego oddziału Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" i zespół "Skowroneczki" z Omska na Syberii przebywający na koloniach w Lublinie.

Naszych Rodaków przywitał i gościł wiceprezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" - Krzysztof Łachmański.Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.


LATO Z POLSKĄ - PRZEGLĄD WYDARZEŃ

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"

facebook