2019-07-10 Polonijni bibliotekarze w Poznaniu Polska

7 lipca br. rozpoczęły się w Poznaniu warsztaty biblioteczne adresowane do osób ze środowisk polonijnych, którzy pracują zawodowo w bibliotekach (szkolnych, miejskich, uniwersyteckich), zajmują się organizacją czytelnictwa lub prowadzą działalność kulturalno-oświatową w bibliotekach w krajach swego zamieszkania.

W warsztatach bierze udział 11 osób z Białorusi (Grodno), Mołdawii (Bielce, Kiszyniów), Rosji (Abakanu, Jekaterynburga, Omska, Rostowa nad Donem, Saratowa) oraz Ukrainy (Lwowa).
Interesujące zajęcia warsztatowe (pokazy i ćwiczenia) przygotowane zostały przy współpracy Oddziału Wielkopolskiego SWP z Biblioteką Uniwersytecką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Biblioteką Raczyńskich w Poznaniu.

Program merytoryczny warsztatów obejmuje zagadnienia dotyczące: pracy oświatowej bibliotek i czytelni, katalogowania książek, czasopism i gazet, prezentacji zbiorów w postaci cyfrowej, planowania i etapów digitalizacji, cyfryzacji zasobów bibliotecznych oraz podręczników, a także pracę ze skanerem automatycznym i ćwiczenia z wyszukiwania zasobów bibliotecznych w katalogach zbiorczych online, współpracę bibliotek.

Dla uczestników warsztatów przygotowano także program kulturalno-turystyczny, obejmujący zwiedzanie Poznania, wyjazdy krajoznawcze, koncert organowy oraz seans kinowy.
Uroczystość zakończenia warsztatów, połączoną z wręczeniem pamiątkowych certyfikatów, zaplanowano na 12 lipca br. w Collegium Minus UAM.


Tekst: Dariusz Łukaszewski, SWP O/Wielkopolski
Zdjęcia: Grażyna Śpiewak (Grodno), Marlena Solak (Poznań).Projekt dofinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Edukacji Narodowej.


STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"

facebook