2019-07-10 Polonijne Studium Choreograficzne Polska

Już po raz dwudziesty pierwszy do Rzeszowa zjechało ponad 50 polonijnych tancerzy z Australii, Białorusi, Kanady, Niemiec, Rosji Ukrainy, Wielkiej Brytanii Czech, Francji, Kazachstanu, Węgier i Argentyny, aby w ramach Polonijnego Studium Choreograficznego zdobywać wiedzę, która pozwoli im tworzyć i prowadzić polonijne zespoły folklorystyczne w świecie.

4-letnie Polonijne Studium Choreograficzne to jedyna na świecie forma kształcenia Polaków mieszkających poza granicami kraju, którzy chcą zdobywać kwalifikacje w dziedzinie tańca i polskiej kultury ludowej.

Wykładowcy Studium to wybitni i znani w całym kraju choreografowie Kat. „S” z dziedziny polskich tańców ludowych, etnochoreografowie i muzycy Kat. „S”, eksperci Polskiej Sekcji CIOFF oraz pracownicy naukowi Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Przez cztery lata polonijni artyści tancerze biorą udział w trzytygodniowych zajęciach zakończonych zdaniem egzaminu końcowego oraz obronie pracy dyplomowej i autorskiej kompozycji tanecznej. Finałem czteroletniej ciężkiej pracy jest otrzymanie dyplom ukończenia Polonijnego Studium Choreograficznego z dziedziny polskiego tańca ludowego, który uprawnia do prowadzenia zajęć tanecznych w zespołach oraz do tworzenia choreografii i programów artystycznych opartych na polskiej kulturze ludowej.

W dniu 4 lipca w sali widowiskowej Wydziału Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyło się uroczyste rozpoczęcie XXI edycji Studium, połączone z wręczenie certyfikatów słuchaczom 1 roku oraz koncertem powitalnym pt. „Artyści Polscy Rodakom”.

Poza zajęciami teoretycznymi słuchacze Studium mają okazję do spotkań i wspólnej pracy z zespołami regionalnymi, czego przykładem była wizyta w Markowej, połączona z warsztatami integracyjnymi z członkami Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Markowianie". Studenci w obiektach Skansenu uczyli się tańców regionalnych, poznawali tradycyjne przyśpiewki pod okiem Heleny Szpytmy – tegorocznej laureatki 53 Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.


Mówią organizatorzy:

Wiesława Hazuka, choreograf, nauczyciel studium - To są pasjonaci, część z nich tańczy w zespołach i mają ambicje kiedyś taki zespól poprowadzić, a ponieważ ich mistrzowie też się kiedyś u nas kształcili to tak się kółeczko zamyka.

To dzięki studium polonijne zespoły folklorystyczne mają coraz wyższy artystyczny poziom, co za każdym razem widać na festiwalach, także tym największym w Rzeszowie właśnie. Poprzeczka jest podniesiona wysoko. I od lat nie obniża się ani trochę.

Romuald Kalinowski, kierownik studium - Bardzo o to dbamy. Po prostu wykładowcami są najlepsi polscy specjaliści szczególnie jeśli chodzi o regiony to są naprawdę autorytety. Tak, że ta wiedza, którą pozyskują jest najwyższej próby. My w Polsce nie mamy takiego systemu kształcenia dla polskich choreografów.


Polonijne Studium Choreograficzne

Polonijne Studium Choreograficzne powstało na bazie umowy pomiędzy Rzeszowskim Oddziałem Stowarzyszenia Wspólnota Polska, a Uniwersytetem Rzeszowskim.

Strona organizacyjna Studium pozostaje w gestii Rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska, zaś proces dydaktyczny przejmuje Uniwersytet Rzeszowski. Pozwoli to absolwentom Studium otrzymać uniwersyteckie dokumenty kwalifikacyjne ukończenia Studium zgodne z ustawą o szkolnictwie wyższym i europejskimi standardami kształcenia.


Piotr Kowalski.
Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" Oddział RzeszówSTOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"

facebook