2019-07-10 Akademia Muzyki z Chicago w Domu Polonii w Warszawie Polska

W dniu 8 lipca 2019 r. w Domu Polonii w Warszawie wystąpili uczniowie Akademii Muzycznej przy Orkiestrze Symfonicznej im. I. J. Paderewskiego w Chicago. W programie koncertu znalazły się utwory kompozytorów europejskich jak Vittorio Monti, Johann Pachelbel, czy Michał Kleofas Ogiński. Sposób interpretacji spotkał się z dużym uznaniem publiczności, która poprosiła o bis.Grupa 14 uczniów wraz z trzema opiekunami, po kilku dniach spędzonych na zwiedzaniu Warszawy, udała się do Kalisza na XVI Ogólnopolskie Letnie Warsztaty Muzyki Dawnej. Udział w tych warsztatach, odbywających się w dniach 9-14 lipca 2019 r., dofinansowany został przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu w ramach opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za Granicą.

Orkiestra Symfoniczna im. I. J. Paderewskiego (PASO) powstała w 1997 r. i realizuje w USA ambitne przedsięwzięcia kulturalne, w tym inscenizacje Strasznego Dworu, a w 2018 roku wspaniały koncert z okazji 100-rocznicy odzyskania niepodległości. Od początku istnienia orkiestry funkcję Dyrektora Generalnego pełni p. Barbara Bilszta, a Dyrektorem Artystycznym i Dyrygentem jest p. Wojciech Niewrzoł. W swoim dorobku Orkiestra ma ponad 150 koncertów. W prowadzonej przez PASO Akademii Muzycznej kształci się 160 młodych muzyków, którzy w przyszłości występować będą być może w szeregach tej orkiestry.

Orkiestra i jej założyciele uhonorowani zostali wieloma wyróżnieniami i odznaczeniami. Ostatnio, podczas 39 Letniej Gali Muzeum Polskiego w Ameryce, która odbyła się 7 czerwca 2019 r. w Chicago, PASO otrzymała nagrodę Ducha Polskości przyznawaną za wkład w promowanie polskości poza granicami kraju.

Tekst i zdjęcia M. Rzepniewska

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"

facebook